Novac
Foto: Alo/Foto: Shutterstock

Država nudi pomoć u sklopu koje, pored bespovrtanih 300.000 dinara, dobijate i obuku koja će vas uvesti u osnove preduzetništva, piše Blic.

Nacionalna služba za zapošljavanje svake godine raspisuje konkurs za Subvenciju za zapošljavanje. Pomoć države, odnosno subvencija za zapošljavanje od 300.000, to jest 330.000 dinara, u slučaju da ste invalid, dodeljuje se jednokratno radi osnivanja radnje, zadruge ili bilo kog drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva. A sve to ako osnivač u njemu zasniva i radni odnos, uz ispunjenje definisanih uslova.

Ko ima pravo na pomoć države od 300.000 dinara?

Pravo na dodelu ove državne subvencije za samozapošljavanje može da ostvari nezaposleno lice, ali pod uslovom da je:

- prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe;

- završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;

- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema NZS;

- u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Dokumenti koji su neophodni za ovu pomoć države

Sve što je potrebno da priložite da biste podneli zahtev za ostvarenje ove subvencije jeste popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu NZS, kao i dokaz o završenoj obuci, u slučaju da nije ostvarena u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Međutim, ukoliko ste invalid, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održavanja istog.

Da bi došlo do konačnog zaključivanja ugovora sa NZS za isplatu ove državne subvencije, potrebno je da dostavite i sledeću dokumentaciju:

- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u;
- fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG);
- fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke;
- fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;
- sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
- fotokopija/očitana lična karta žiranta i
drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

 

Uz ovu pomoć države idu i posebne obaveze

Korisnik ove državne subvencije u obavezi je da delatnost, za koju mu je i odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom, obavlja kao primarnu delatnost, i da po tom osnovu izmiruje sve doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje godinu dana, računajući od dana kada je započeo obavljanje delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili bilo kog drugog nadležnog organa.

Takođe, ono što korisnik subvencije mora da omogući NZS jeste praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti, isto tako da na zahtev NZS dostavi i dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, a sve to u roku od osam dana od nastanka promene.

Obavezna obuka za razvoj preduzetništva

Jedna od glavnih obaveza da bi se ostvarila isplata ove državne pomoći jeste da se prođe neophodna obuka za razvoj preduzetništva, što može da se učini u samoj NZS ili u nekoj drugoj ovlašćenoj organizaciji.

Obuka koju sprovodi NZS sastoji se iz pet modula, a to su:

Osnove preduzetništva
Pravni aspekt preduzetništva
Ekonomski aspekt preduzetništva
Biznis plan radionica
Informacije o ugovornim obavezama prema NSZ

Obuku je moguće izvesti u direktnom okruženju ili u onlajn formatu.

Kako je napomenuto, polaznicima se predstavljaju i karakteristike lokalnog tržišta rada, kao i svi trenutno aktuelni i najavljeni javni pozivi za dodelu subvencija.

BONUS VIDEO

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading