SVE O 300.000 DINARA POMOĆI OD DRŽAVE Evo na šta budući roditelji imaju pravo sada, a na šta od 1. januara
Alo/ Ilustracija

 

Od 1. januara 2022. godine za svako prvorođeno dete država će roditeljima uplaćivati odmah 300.000 dinara, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljajući nove demografske mere Srbije.

Za drugo dete će, kaže, biti posebno uvećan iznos, jer je ono, kako kaže, "prekretnica". Mere će za drugo dete biti poznate za petnaestak dana, a posebno će biti regulisano pitanje studenata i studentkinja koji žele da ostvare svoje roditeljske potrebe.

Za studente, kaže, odmah će biti doneta mera (za devojke i mlade žene ukoliko zatrudne tokom studija), da u ne važe ispitni rokovi tokom perioda trudnoće i početka majčinstva. Međutim, kako kaže, fakultete će morati da završe do 26. godine. Isto to, kaže, važi i za muškarce.

Mnoge majke koje upravo čekaju prvo, ali i drugo, treće, četvrto dete interesuje kakve sve demografske mere već sada postoje u Srbiji. 

Roditeljski dodatak

Da bi buduća majka ostvarila pravo na roditeljski dodatak neophodno je da je državljanin Republike Srbije, ali i da ima prebivalište u našoj zemlji.

Takođe, ako je majka strani državljanin ona uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak mora da dostavi i uverenje nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da ispunjava uslove za sticanje roditeljskog dodatka.

Ako je majka strani državljanin, a već je pravo na rdoiteljski dodatak ostvarila u nekoj drugoj zemlji, onda nema pravo na isti i u Srbiji.

Zanimljivo je da otac deteta ima pravo na roditeljski dodatak ako je majka strani državljanin.

Alo/ Ilustracija

 

 

Iznos roditeljskog dodatka

Novi iznosi za visinu roditeljskog dodatka važe od 1. jula, a kako je predsednik Vučić najavio biće uvećani od 1. januara 2021. godine. Evo koliko iznose u postojećim uslovima:

Jednokratni roditeljski dodatak za prvo dete je 100.000 dinara i to će, kako je najavljeno biti promenjeno na 300.000 od 1. januara.

Za drugo dete roditeljski dodatak iznosi 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate - jedna rata iznosi 10.000 dinara.

Roditeljski dodatak za treće dete u porodici iznosi 1.440.000 dinara i njegova isplata ide u 120 jednakih mesečnih rata - jedna rata iznosi 12.000 dinara.

Dodatak za četvrto dete iznosi 2.160.000 dinara i on se takođe, kao i za treće deli na 120 jednakih mesečnih rata - jedna rata iznosi 18.000 dinara.

U roditeljski dodatak ulazi i paušal za nabavku opreme za dete koji se isplaćuje zajedno sa roditeljskim dodatkom za prvo dete, kao i sa prvom ratom za drugo, treće i četvrto dete i njegova visina je 5.000 dinara.

Nominalni znos roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete usklađuje se dva puta godišnje, 1. januara i 1, jula sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Za odlazak na porodiljsko odsustvo gleda se poslednjih 18 meseci koji predhode mesecu korišćenja odsustva.

Shutterstock/mr2853

 

 

Računica funkcioniše tako što se saberu mesečne osnovice na koji su plaćeni dopinosi za primanja koja imaju karakter zarade u poslednjih 18 meseci pre početka odsustva. Zatim se ta dobijena brojka deli sa 18.

Zakon o finasijskoj podršci porodici sa decom kaže da naknada zarade ne može biti veća od tri prosečne plate u Republici Srbiji.

Ipak, za mame koje ovo pravo ostvare od 1. januara 2022. godine naknada će moći da bude veća - visina naknade je povećana na pet prosečnih mesečnih zarada u Srbiji.

Pravo na naknadu za negu detata i posebnu negu deteta imaju pravo buduće majke koje su:

zaposlene na ugovor o delu;
nezaposlene
zaposlene na osnovu autorskog ugovora
zaposlene prema ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova
nosilac porodičnog poljoprivednog gazdinstva
samostalno obavljaju delatnosti
zaposlene po osnovu ugovora o pravima i obavezama

Vantelesna oplodnja

Mnoge žene bi želele da se ostvare kao majke, a to im teže ide iz raznih razloga. Republika Srbija je tako umesto dva kakav je slučaj bio ranije sada obezbedila neograničen broj pokušaja lečenja neplodnosti kod osiguranih žena postupcima koji idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja . Ovo pravo ostvaruju od 15.06.2020. godine žene do svoje navršene 43 godine koje dobiju potvrdu o ispunjenosti uslova za postupak BMPO.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ranije ove godine da će se prag za VTO menjati u skorijem periodu, pa se može očekivati uskoro i takva demografska mera.

Par koji se sprema za postupak mora da ispunjava sedam propisanih uslova, a olakšica je to da sada potvrdu mogu dobiti odlaskom kod samo jedne komisije. Uslovi za dobijanje potvrde su sledeći:

Foto: Shutterstock

 

 

Pored pomenute 42 godine za ženu, bračni ili vanbračni par pre toga mora da iscrpi sve druge mogućnosti za lečenje neplodnosti.

Takođe, ako se žena podvrgla odgovarajućem lečenju, a nije uspela da ostane u drugom stanju.

Jedan od sedam uslova je i da žena ima očuvanu funkciju jajnika. Takođe i da je normalni indeks telesne mase (BMI) manji od 30 kod žene i kao poslednje postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida uz sve oblike subfertilnosti muškarca.

Postupak BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sprovodi se u šest zdravstvenih ustaniva iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije i 12 privatnih koje imaju sklopljene ugovore sa RFZO za obavljanje ovog postupka.

 

 

 

 

 

 

 

Komentari (0)

Loading