Izdavač: Alo Media System d.o.o. Beograd, Kosovska 26/III
Direktor

Dragan Lazić


Direktor weba 
Nina Aralica


Odgovorni urednik portala Alo.rs
Dejan Novaković

Zamenik odgovornog urednika 
Danijela Stojšin


Redakcija:

INFO                                                  

Ivana Lazić
Marija Gavrilović                                                                               
Nenad Apostolović     
Ivana Trkulja
Miloš Škrbić
Ena Nenadić
Vesna Pejčić
Aleksandra Nastanović                                                          

VIP

Danijel Rakočević urednik VIP rubrike
Dijana Ilić zamenik urednika VIP rubrike
Radmila Jeremić urednik
Maša Komatina
Đorđe Milošević
Dina Sajeh

SPORT

Miloš Rangelov urednik sporta 
Igor Subić zamenik urednika
Miloš Milenović
Srđan Sudar
Marko Čubrilo
Ljubiša Vidović

VIDEO PRODUKCIJA

Jelena Radojević – šef video produkcije
Marko Srejić – urednik video produkcije
Stefan Kuzmanović – montažer
Dušan Adamović - snimatelj                                      

COMMUNITY                                                                 

Jelena Vamović - digital menadžer
Jelena Ožegović
Marina Stojaković
Marija Pavlović


Urednik foto sektora
Ognjen Radošević

Marketing i pr
Ivana Milenković

Menadžer korporativnih komunikacija
Končita Pjević


Advertajzing

Rajko Adamović direktor advertajzinga
Slavica Acković
Miloš Todorović


Redakcija
Tel: 011/400-32-40
Email: redakcija@alo.rs

Direktor
Tel: 011/400-32-50,
Email: office@alo.rs

Oglasi
Tel: 011/400-32-60,  
Email: oglasi@alo.rs

Marketing
Tel: 011/400-32-61

Twitter: @ALOnovine

Facebook: Alo! dnevne novine

Instagramalo_novine

Youtube: videoalo