NEMA VIŠE DOSADNOG ZIVKANJA I MAJSTORA Počinje primena Zakona o zaštiti potrošača, evo šta to znači za građane
Alo/ Ilustracija

Primena novog Zakona o zaštiti potrošača počinje u Srbiji od 19. decembra, a jednako mu se raduju kupci kao i pošteni prodavci jer će ovaj novi akt građanima omogućiti da svoja prava ostvare efikasno i uz manje troškove, a trgovce štiti od nefer konkurencije.

Ovaj novi, harmonizovani zakon s evropskim regulativama Skupština Srbije usvojila je početkom septembra ove godine.

Pored nekoliko izmena i dopuna, glavne novine su uvođenje registra "ne zovi", prekršajnih naloga, kao i obavezna izdavanja predračuna za majstorske usluge veće od 5.000 dinara.

Zaštita i od bahatih majstora

Nova pravila regulišu vršenje usluga visoke cene popravki, pa majstore obavezuje da za svaki račun veći od 5.000 dinara naprave specifikaciju troškova i tačno napišu šta moraju da urade ili kupe, kao i da navedu koliko će sve to koštati.

Tek kada kupac napismeno pristane na tu ponudu, mogu da počnu da rade. U zakonu je navedeno da građani neće morati da plate uslugu ukoliko mu majstori ne dostave specifikaciju.

Foto: Shutterstock

 

Prema rečima predsednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije Gorana Papovića, ova novina je značajna jer sprečava varanje mušterija koje je često jer se neka jednostavna opravka predstavlja  komplikovanom i naplaćuje po astronomskim cenama.

Stop telefonskom zivkanju!

Potrošači koji više ne žele da primaju pozive trgovaca putem telefona ili da dobijaju SMS i MMS poruke u svrhu prodaje i promocije, sada mogu podneti zahtev operateru elektronskih komunikacija s kojim imaju zaključen ugovor da im se telefonski broj, fiksni ili mobilni, upiše u registar "ne zovi".

Za trgovce koji pozovu potrošače u komercijalne svrhe i pored toga što je njihov broj u registru predviđena je prekršajna odgovornost.

Ambalaža nije više izgovor za zamenu robe

Trgovci više neće moći, što je do sada bio čest slučaj, kao izgovor u slučaju da ne žele da zamene robu da koriste to što proizvod nema ambalažu.

Novčane kazne su od 50.000 dinara za pravna lica i 8.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, dok će se kazna za preduzetnike kretati od 30.000 dinara. U slučaju da dođe do sporova, kazne su mnogo veće i kreću se od 300.000 dinara do dva miliona dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za preduzetnike.

Rešavanje problema na licu mesta

Predviđeno je i uvođenje prekršajnog naloga, i to za lakše prekršaje, pa će tako tržišni inspektori moći da na licu mesta napišu prekršajnu kaznu trgovcu.

Planirano je unapređenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, jer će za razliku od sadašnje prakse, trgovci morati da učestvuju u sporu. U suprotnom, trgovac će morati da plati kaznu po prekršajnom nalogu, preciznije, kazna za one koji odbiju da učestvuju u medijaciji ili ne objave obaveštenje da kupac ima pravo na vansudsko rešavanje spora biće 50.000 dinara.

Organizator putovanja odgovoran za sve greške

Kada je reč o putovanjima, ugovori koji će se sada potpisivati s organizatorima putovanja moraće da  sadrže i sve informacije i sve troškove koji mogu nastati, pa čak i troškove povratka s destinacije, što je često bilo sporno.

Rok za odgovor od 8 do najduže 30 dana

Prodavac će biti dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, a rok ne može da bude duži od 15 dana. Kada je reč o reklamaciji koja se tiče tehničke robe i nameštaja, taj rok je 30 dana.

Komentari (1)

Loading
Kalesu

07.12.2021 09:25

Nije moguće sve tako uprostiti, kako zakonodavac zamišlja. Vodoinstalater ne može unapred da zna šta u zidu curi, da li je pukla cev ili fazonski komad, koji ih spaja (spolja se to ne vidi, samo mokar zid), dok ne razbije pločice ili zid. Zašto je izbio osigurač? Električar prvo mora pregledati nekoliko stvari da utvrdi razlog, tek će onda znati šta treba uraditi i nabaviti. Kako onda UNAPRED sastaviti predračun i specifikaciju!?