garaža
Foto: Alo/Urbanistički projekat Flow Plus / beograd.rs

Nosilac izrade urbanističkog projekta je kompanija Flow Plus iz Zemuna, a javni uvid u projekat trajaće od 11. do 19. aprila.

Projekat je nastao, kako stoji u dokumentaciji, iz potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene, i to rekonstrukcije parka „Bristol“ i izgradnje dvoetažne podzemne garaže, kao i javne saobraćajne površine u kompleksu „Beograd na vodi“.

Podsećamo da je u decembru prošle godine kompanija Belgrade Waterfront najavila da će u podzemnom delu Svetonikolskog parka kod hotela Bristol finansirati izgradnju garaže sa dve podzemne etaže i gotovo 420 parking mesta za automobile, kojom će upravljati beogradski Parking servis.

U dokumentaciji koja je danas, 5. aprila, objavljena na zvaničnom portalu Grada Beograda stoji da će se realizacijom projekta kroz izgradnju javne podzemne garaže „omogućiti smanjenje deficita kapaciteta stacionarnog saobraćaja u ovom delu centralnog gradskog tkiva, a primena savremenih inženjerskih rešenja pri rekonstrukciji parka ‘Bristol’ na ‘krovu’ garaže, u pogledu njegovog pejzažnog i parternog uređenja, omogućiće da ovaj prostor ponovo postane privlačan ambijent za sve njegove korisnike“.

Realizacijom predloženog plana park će, kako je navedeno, ostati u postojećem obimu, ali će sadržaj i ambijent neposrednog okruženja biti promenjen, ali „u skladu sa kulturno-istorijskim vrednostima i statusom zaštite“.

garaža

Urbanistički projekat Flow Plus / beograd.rs

 

U okviru građevinske parcele planirana je javna podzemna garaža sa minimalno 400 parking mesta, a iz dokumentacije proizilazi da predloženo urbanističko rešenje predviđa garažu od 450 parking mesta na dva nivoa.

„Predviđeni kapacitet garaže je 450 nezavisnih parking mesta, od čega je na etaži -1 predviđeno 222, a na etaži -2 biće 238 parking mesta. U okviru predviđenog broja opredeljen je i potreban broj parking mesta za osobe sa invaliditetom, punjenje električnih vozila (standardno i brzo punjenje), motora i bicikala“, navedeno je u detaljnima plana.

Ukupna bruto građevinska površina garaže sa obezbeđenjem temeljne jame iznosi nešto više od 19.650 kvadrata.

U obuhvatu Urbanističkog plana koji je izradio Flow Plus predviđena je i izgradnja dela saobraćajnice SAO1 sa poprečnim profilom koji sadrži dva kolovoza širine 9,5 metara sa po tri saobraćajne trake.

Hotel Bristol

Printscreen

 

Kretanje javnog prevoza predviđeno je u krajnjim desnim trakama širine 3,5 metra, dok su preostale po dve trake širine tri metra.

Predviđeno je razdelno ostrvo širine 16,6 metara i u okviru njega dva tramvajska koloseka ukupne širine 6,4 metra i tramvajska stajališta širine 5,4 i 4,8 metara.

„Ispod saobraćajnice SAO1 planirana je podzemna pešačka komunikacija-pešački podhodnik kome se pristupa bočnim stepeništima i liftovima i koji predstavlja vezu između dva naspramna trotoara SAO1, dva razdelna ostrva i podzemne garaže na nivou -1. Prelaz pešaka u nivou kolovoza nije dozvoljen i u tu svrhu je projektovana zaštitna pešačka ograda“, navedeno je u predloženom Urbanističkom planu.

Navedeno je i da je predloženo rešenje saobraćajnice u direktnoj vezi sa postojećim stanjem na terenu na potezima koji prolaze pored objekata koji se u prostornom planu posebne namene Beograd na vodi zadržavaju uz ulice Karađorđevu i Savsku.

„U okviru ovog rešenja izvršeno je nivelaciono uklapanje SAO1 sa novoplaniranom uličnom mrežom – kružni tok na SP 16 i novoprojektovano nivelaciono rešenje ulice Karađorđeve“, stoji u Urbanističkom planu na čija rešenja je moguće dati primedbe i sugestije u pisanoj formi u pisarnici beogradskog Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove.

BONUS VIDEO: 

 

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading