pio fond
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ ZORAN ZESTIC/ bg

U novom saopštenju Fonda PIO predstavljeno je uspešno finansijsko poslovanje fonda u 2023. godini.

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje održao je sednicu 29. aprila, na kojoj je doneta odluka o usvajanju Završnog računa RF PIO za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine i usvojen Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana Republičkog fonda PIO za 2023. godinu.

Kako je na sednici obrazložila Bojana Popović, direktorka Sektora za finansijske poslove Fonda, u obračun budžetskog rezultata poslovanja ulaze ukupni prihodi i primanja Fonda od prodaje nefinansijske imovine u 2023. godini ostvareni u iznosu od 934,26 milijardi dinara i ukupni rashodi i izdaci Fonda za nefinansijsku imovinu u navedenom periodu koji iznose 932,18 milijardi dinara. Razlikom između navedenih ukupnih prihoda i rashoda dobija se budžetski suficit u iznosu od 2,08 milijardi dinara. Iskazani budžetski suficit se koriguje za utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u visini od 923,04 miliona dinara, pa se dobija korigovani budžetski suficit u iznosu od 1,15 milijardi dinara, što predstavlja ukupan rezultat poslovanja Fonda.

Značajno je reći da smo i u 2023. godini nastavili trend sa suficitima, koji nas prati od 2021, a rekordni suficit je bio 2022. godine. Tokom prošle godine smo imali ukupno povećanje penzija od 18,3 odsto i isplatu pomoći od 20.000 dinara. Uprkos svemu tome, imali smo bolju naplatu doprinosa tokom prethodne godine i s tim u vezi 2023. završili sa suficitom. Sve promene su evidentirane i realizovane u skladu sa Finansijskim planom. U skladu sa navedenim, ovo je još jedan pokazatelj kako stabilne fiskalne politike, tako i načina na koji se država ophodi prema našim korisnicima, s obzirom na to da od prošle godine imamo i usklađivanje penzija koje je po korisnike najpovoljnije – istakla je Bojana Popović.

Daleko iznad planiranog

Prihodi od doprinos za PIO i tokom prethodne godine naplaćeni su daleko iznad planiranog – 31,6 milijardi dinara naplaćeno je više od planiranog kroz prihode od doprinosa, iako je od 1. januara 2023. godine smanjena stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca sa 25 na 24 odsto. Transferi iz budžeta na kraju godine iznosili su 187,9 milijardi dinara.

Prvobitnim planom predviđeno je da učešće transfera u finansiranju Fonda bude 20,6 odsto, a 2023. godinu smo završili, uz sva povećanja penzija i isplatu pomoći, sa 19,9 odsto učešća transfera u prihodima Fonda. Kada se izdvoje čiste dotacije za isplatu penzija one su u 2023. iznosile 14,8 odsto. Za isplatu pomoći od 20.000 dinara je bilo potrebno 12,9 milijardi dinara, i bez toga bi transferi iznosili 13,5 procenata. Prethodna godina je dala takve rezultate da smo i u 2024. ponovo mogli da primenimo najpovoljniju formulu po naše korisnike, a to je usklađivanje penzija u skladu sa promenom neto zarada i nadamo se da će se taj trend i održati – zaključila je direktorka Sektora za finansijske poslove, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

BONUS VIDEO

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading