EVROPA POSTOJI I U KOSMOSU Otkrivene nove informacije o vanzemaljskom životu: "Objavljeni su snimci"
Foto: Shutterstock

Mnogi su, čak, opti­mistični da će znakovi života u svemiru biti otkriveni u narednih nekoliko godina. Naš naučnik, doktor astro­fizike, Momir Stepa­nović, koji ima bogato iskustvo u SAD, u izuča­vanju svemira saglasan je sa kolegama.

Stepanović je radio u Nacionalnom insti­tutu za standarde i teh­nologiju na Cezijumskoj fontani F1, američkom standardu za evaluaci­ju vremena i projektu atomskog sata za međunarodnu svemirsku sta­nicu. U Ouk Ridž naci­onalnoj laboratoriji američkog instituta u Bolderu, u Koloradu, me­đutim, radio je na pro­jektu, finansiranom od NASA, koji je proučavao sintezu kompleksnih molekula u međuzvezda­nom prostoru.

Otkriveni su, ističe, spektroskopski "pot­pisi" mnogih složenih molekula.

- Naravno, ta istra­živanja su davala ele­mentarne informaci­je i nisu u potpunosti objašnjavala mehani­zme sinteze, kao reci­mo aminokiselina koje su neophodne za život kakav mi poznajemo, u svemiru. Ali, njihova sinteza, odnosno način kako su formirani, nije poznata - naglašava Ste­panović.

Svemirski teleskop NASA "Džejms Veb" ne­davno je otkrio pri­mamljive nagoveštaje života na planeti van našeg Sunčevog sistema, sa mnogo više svetova na vidiku. Brojne mi­sije koje su u toku, ili tek treba da počnu, ozna­čavaju novu svemirsku trku za najveće naučno otkriće svih vremena, a najverovatniji dom za život je jedan od lede­nih satelita Jupitera, Evropa koja ima okean ispod svoje ledene povr­šine, iz kojeg perjanice vodene pare izbacuju u svemir. Misije NASA i Evropske svemirske agencije (ESA) stići će tamo početkom 2030-ih.

EVROPA POSTOJI I U KOSMOSU Otkrivene nove informacije o vanzemaljskom životu:

 

 

- Novopostavljeni teleskop u svemiru "Džejms Veb" predstavlja vrhunsko tehnološko dostignuće i on je ta­kođe uključen u potragu za životom u svemiru. Njime su otkriveni neki molekuli koji se povezu­ju isključivo sa životom kakav mi poznajemo - po­tvrđuje Stepanović.

On, međutim, upozora­va da su takve vesti izu­zetno popularne i vrlo brzo postaju viralne.

Naučnici su, kaže, ipak oprezni pre nego što bilo kakvu takvu vest sa sigurnošću potvrde, po­što ne bi bilo prvi put da se ispostavi da ipak postoje i drugi razlozi za merene podatke.

- Moj lični utisak, kroz razgovore sa vo­dećim naučnicima iz te oblasti je da veliki argument u svim tim studijama predstavlja ogromno vreme dostup­no za svakojake interakcije koje bi dovele do kompleksnih molekula, a potom i života. Ako tome dodamo da najpri­sutniji elementi u sve­miru vodonik, ugljenik, kiseonik istovremeno čine i osnovu života kakav mi poznajemo, kao i postojanje milijar­di planeta sa uslovima sličnim Zemlji, čini se da život ne bi treba­lo da bude redak. Sve to navodi na to da velika većina naučnika smatra da je samo pitanje kada će se vanzemaljski život potvrditi i da taj trenu­tak nije daleko. Ipak, on do sada nije otkriven i to jeste čudno - zaključu­je Stepanović.

Pre trideset godina nismo imali dokaze da planete kruže oko dru­gih zvezda.

- Sada je otkriveno vi­še od 5.000, koje astro­nomi i astrobiolozi mogu da proučavaju do najsitnijih detalja. Ako pronađu znake života, to će biti revolucija u nauci, znak da je život uobičajen u svemiru, a takođe će to biti i ogromna promena u na­činu na koji čovečanstvo gleda na sebe i svoje me­sto u univerzumu - uve­ren je Stepanović.

Otkriva se istina o NLO

U PRIČU o vanzemaljskom životu svakako treba uključiti i pojavu NLO ili kako je sada popularno, nepoznatih vazdušnih fenomena, ističe sagovornik "Novosti" Stepanović:

- Opšti je utisak bio da su mnoge činjenice i snimci skrivani od jav­nosti, ali sada se ispostavlja da je fenomen NLO-a stvaran i podrob­no praćen u tajnosti od strane američke avijacije. Objavljeni su neki snimci, video i fotografije, načinjeni najsavremenijom vojnom tehni­kom, a visoko rangirani vojni piloti koji su imali susrete sa tim objek­tima su javno istupili sa iskustvima iz prve ruke. Ipak, obelodanjen je samo mali broj ovih susreta, a daleko veći je i dalje tajna, i može da se pretpostavi da su neobjavljeni snimci samo još spektakularniji. Nema zvanične potvrde u javnosti da su to vanzemaljski objekti, ali njihov način kretanja ukazuje na fizičke zakonitosti koje nama još nisu po­znate, što ih čini, verovatno, vanzemaljskim. To su velike brzine, prelazak sa velikih visina na male, brza promena pravca kretanja, prelazak iz vazduha u vodu i obrnuto, iznenadni nastanak i nestanak, kretanje bez vidljivog pogonskog sistema - kaže Stepanović.

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading