IZVRŠIO NASILJE U PORODICI Pored uslovne osude izrečena još jedna sankcija, nasilnik pod dodatnim nadzorom!
Alo

- Stavljanje učinilaca pod zaštitni nadzor , kada je reč o učiniocima krivičnog dela Nasilje u porodici je od izuzetnog je značaja i važnosti jer se kroz zaštitni nadzor uzimajući u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život , držanje posle izvršenog krivičnog dela, a naročito njegov odnos prema žrtvi , određuju dodatne mere pomoći, staranja, nadzora i zaštite prema učiniocu koje imaju za cilj da utiču na njega da krivično delo ne ponovi, a da sa druge strane dovedu do toga da se porodica vrati u normalne tokove koji su postojali pre izvršenja krivičnog dela - navodi se u saopštenju Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

Ova presuda i izricanje zaštitnog nadzora uz uslovnu osudu rezultat je prethodno ostvarene saradnje Koordinatorke za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu , koji su polazeći od značaja primena dodatnih mera pomoći, staranja, nadzora i zaštite prema učiniocima ovog krivičnog dela, predvideli mogućnost da se učinioci tokom trajanja dokaznog postupka upućuju u Savetovalište za brak i porodicu radi procene njihove podobnosti za primenu psihosocijalnog tretmana,a sve sa ciljem kako bi nakon toga Tužilaštvo moglo da zahteva da se uz uslovnu osudu učinioci stavljaju pod zaštitni nadzor.

Tužilaštvo ukazuje da će i u svim budućim slučajevima, kada za to budu ispunjeni svi zakonski uslovi, prilikom predlaganja uslovne osude zahtevati i stavljanje učinilaca pod zaštitni nadzor , kako bi se dodatno uticalo na učinioce da krivično delo više ne ponove , čime će se i svrha uslovne osude otvarivati u punom obimu.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

 

Komentari (0)

Loading