KAKVE POTEZE VUČE ZDRAVKO? Ukoliko se Krivokapić usudi na takav korak, nastaće skandal
EPA/BORIS PEJOVIC

 

To je Vijestima juče reklo više pravnika, dok iz Sudskog saveta nisu odgovorili da li im ovo može biti sporno.

Sama pomisao da šef izvršne vlasti i prisustvuje a kamoli da odlučuje o nosiocima funkcija u sudskoj vlasti - sama je po sebi nonsens, da ne kažem ustavno-politički skandal, kaže bivši premijer Duško Marković.

On je bio ministar pravde kada su usvojeni amandmani na Ustav Crne Gore kako bi se osigurala nezavisnost pravosuđa, kao i nakon toga kada je, sa istim ciljem, mijenjan Zakon o sudovima i Sudskom savetu.

Tada je Venecijanska komisija Saveta Evrope na predloge amandmana i predlog izmjena zakona dostavljala mišljenje, koje je uglavnom usvojeno.

Foto: Vlada.me

 

Bivši ministar pravde Duško Marković je o tome u pisanoj izjavi za “Vijesti” rekao da je “Ustav Crne Gore propisao sastav Sudskog saveta, i upravo zbog nedvosmislenog ustavnog određenja ne smije se dozvoliti tumačenje koje derogira najviši pravni akt i njegove ciljeve uređenja sudske vlasti”.

”Tumačenje da predsednik Vlade, kao privremeni rukovodilac radom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, kao takav određen administrativnim aktom, a u slučaju upražnjenog ministarskog mesta, treba da bude član Sudskog saveta - pogrešno je i neodrživo jer je upravo Ustav ostavio mogućnost i proceduru izbora novog ministra pravde koji bi sedeo u Sudskom savjetu. Samo ministra, i nikoga drugog”, rekao je on.

Marković podseća da ministra pravde bira Skupština koja je, kaže, izraz volje građana, i na taj način on kao pojedinac staje u red ostalih članova Sudskog saveta koji se biraju po istom principu - kroz iskaz neposredne demokratske volje u parlamentarnoj proceduri.

Zdravka Krivokapića kao premijera, a danas premijera u tehničkom mandatu, Vlada je odredila za koordinatora ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, pa je sam sadržaj njegovog ovlašćenja u smislu učešća u organu sudske vlasti potpuno suprotstavljen ustavnom smislu i ovlašćenju Sudskog saveta. Rečju, sama pomisao da šef izvršne vlasti i prisustvuje a kamoli da odlučuje o nosiocima funkcija u sudskoj vlasti - sama je po sebi nonsens, da ne kažem ustavno-politički skandal”, rekao je Marković.

BONUS VIDEO:

Komentari (0)

Loading