M:tel
Foto: Alo/Foto: M:tel

 Tekući racio likvidnosti m:tel-a je 0,86, što je jednako stepenu likvidnosti Telekoma Austrija. Uz to, ova kompanija je prvi kvartal završila sa 17% većom dobiti u odnosu na isti period prošle godine, što ekonomski stručnjaci ocenjuju kao rezultat istorijskih odluka menadžmenta kompanije o politici isplate dividende i prodaji antenskih stubova. 

Likvidnost m:tel-a iznad proseka telekomunikacione delatnosti 

Usled velikih investicija i višegodišnje politike isplate cele neto dobiti akcionarima, m:tel je godinama poslovao sa relativno niskom likvidnošću mereno odnosom između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza. Tako je, prema finansijskom izveštaju za 2022. godinu, m:tel obrtnim sredstvima pokrivao samo jednu trećinu svojih kratkoročnih obaveza.  

Kraj 2023. godine doveo je odnos obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza gotovo jedan naprema jedan. Na kraju prvog kvartala 2024. godine, tekući racio likvidnosti m:tel-a je 0,86, što je jednako stepenu likvidnosti Telekoma Austrija. Inače, prosek za telekomunikacionu delatnost jeste da na 100 jedinica kratkoročnih obaveza dolazi 81 jedinica obrtnih sredstva, što je prosečan racio od 0,81.  

Gotovina u obrtnoj imovini m:tel-a na gotovo 50% 

Finansijski izveštaj s kraja prvog kvartala ove godine pokazuje da se, prvi put u finansijskoj istoriji m:tel-a, gotovina u obrtnoj imovini popela do nivoa od skoro 50%.

Kompanija m:tel do sada nije beležila veći nivo likvidnosti, a koji je nastao naplatom jednog dela potraživanja po osnovu prodaje antenskih stubova. 

Poređenja radi, m:tel je na kraju 2022. i 2023. godine na računima kod banaka i u svojim blagajnama imao oko 20 miliona KM, dok je sa 31. martom ove godine vlasnik 134,4 miliona KM gotovine.  

Dobit m:tel u prvom kvartalu veća za 17% 

Među pozitivnim pokazateljima poslovanja m:tel-a vidljivo je i da su obaveze u prva tri meseca ove godine, u odnos na kraj prošle godine, manje za 131 milion KM ili za 30%, a da je dobit veća za 17%. 

Prema podacima MMF-a, inflacija u BiH u 2024. godine će biti 3%, što dovodi do zaključka da bi realan rast neto dobiti m:tel-a mogao biti oko 14%. U poređenju sa očekivanim rastom bh. ekonomije, mereno sa realnim BDP-om od oko 2,5%, sasvim je sigurno da će ovakav rast m:tel-a doneti odličnu zaradu i njegovim akcionarima. 

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading