RAMPA ZA TZV. KOSOVO Lažna država pretrpela težak udarac, Albanci u rasulu
Shutterstock/ Moab Republic

Ustavni sud učestvovao je na Devetom kongresu i Generalnoj skupštini Asocijacije frankofonih ustavnih sudova (ACCF), koji su održani u Dakaru, Senegal, od 30. maja do 1. juna 2022. godine.

U Predlogu dnevnog reda Generalne skupštine pod tačkom sedam članovi Asocijacije izjašnjavali su se o zahtevu tzv. Ustavnog suda Kosova za prijem u ACCF.

Prilikom glasanja o tački sedam dnevnog reda, Ustavni sud ponovio je argumente koje je predsednica Ustavnog suda Snežana Marković izložila u dopisima koji su upućeni svim ustavnim sudovima, članovima Asocijacije frankofonih ustavnih sudova, a u kojima su bili izneti pravni argumenti za čvrst stav Ustavnog suda da tzv. Ustavni sud Kosova ne ispunjava uslove za prijem u Asocijaciju.

Prilikom obraćanja Generalnoj skupštini ACCF i iznošenja argumentacije o neprihvatljivosti zahteva tzv. Ustavnog suda Kosova, Ustavni sud se rukovodio isključivo principima vladavine prava, objektivnim pravnim kriterijumima i principima međunarodnog prava sadržanim u Povelji Ujedinjenih nacija, a ne političkim stavovima pojedinih država.

Prilikom glasanja Ustavni sud je dobio većinsku podršku predstavnika ustavnih sudova za svoju pravnu argumentaciju i stav da ne treba prihvatiti zahtev tzv. Ustavnog suda Kosova za prijem u Asocijaciju frankofonih ustavnih sudova.

Komentari (0)

Loading