SAVETI ZA PUT UOS o tome kako da se ponašate u slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu: Kada obavezno treba zvati policiju?
Alo

Sezona je godišnjih odmora i mnogi će na put u inostranstvo sopstvenim automobilom. Uz neophodne pripreme vozila i dokumenata potrebnih za ulazak i vožnju kroz neku drugu državu, treba se pripremiti i za ono što bi moglo da pokvari letovanje - saobraćajna nezgoda.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović savetuje da se u slučaju nezgode obavezno zove policija ako ima povređenih ili je pričinjena velika materijalna šteta.

Od policije treba tražiti i potvrdu o oštećenju vozila koja može da zatreba prilikom izlaska iz te države. Zapisnik o šteti na vozilu treba uraditi u državi u kojoj je došlo do sudara, u ovlašćenoj agenciji ili osiguravajućem društvu. Zapisnik može biti izrađen i u Srbiji, ali tada postoji mogućnost osporavanja štete, u određenoj meri, od društva koje je krajnji platilac.

Kome se podnosi zahtev za naknadu štete?

- Zahtev se podnosi osiguravaču vozila koje je izazvalo sudar, direktno u posećenoj državi ili iz Srbije, lično ili preko posrednika. Uz zahtev treba predati što više dokumentacije koja prati nezgodu: Policijski ili evropski izveštaj o nezgodi, zapisnik o šteti na vozilu, račune o popravci ili šlepanju, medicinsku dokumentaciju, kopije dokumenata štetnika.

Kada se popunjava evropski izveštaj?

- Ako nema uslova da policija izađe na mesto nezgode, ako nema povređenih ili je obostrana procena da je u pitanju manja materijalna šteta. Kod popunjavanja, treba obratiti pažnju na deo koji se tiče okolnosti nastanka nezgode i preciznosti podataka koje unosi druga strana - registarske oznake, broj polise AO i naziv osiguravajućeg društva kod kojeg je to vozilo osigurano. Preporuka je da se fotografiše mesto nezgode.

VAŽNO Pravilno popunjavanje

Iz UOS upozoravaju da nepravilno popunjen evropski izveštaj može da stvori probleme kod naplate štete. Jedna od osnovnih grešaka je da vozači potpišu taj dokument iako ne znaju šta je u njemu napisano. Obavezno navedite i da niste krivi za nezgodu.

I ove godine potreban je zeleni karton za ulazak vozilom u Severnu Makedoniju. Kada će ta obaveza biti ukinuta?

- To ne zavisi ni od UOS niti od Republike Srbije. Suština je u odsustvu želje nadležnih u toj državi da ispune finansijske i pravne uslove i pristupe tzv. multilateralnom sporazumu, odnosno sistemu registarske oznake. Takođe, prema zakonima Severne Makedonije, polisa osiguranja od auto-odgovornosti važi samo za tu državu, dok je zeleni karton dodatni ugovor o auto-osiguranju koji pruža pokriće u inostranstvu. Promena tog sistema podrazumevala bi znatne izmene regulative, ali i finansijske efekte po vlasnike vozila. Mi smo, s druge strane, još 2012. godine ispunili sve uslove i postali član multilateralnog sporazuma, što je našim vozačima omogućilo da imaju ista prava kao vozači iz EU, pre svega da putuju automobilom bez obaveze posedovanja zelene karte.

Alo

Duško Jovanović, direktor UOS

Nedavno je Udruženje osiguravača Srbije organizovalo Generalnu skupštinu Saveta biroa zelene karte. Koji je značaj tog sistema, ako nam zeleni karton više nije potreban?

- U Evropi se svake godine dogodi više od 400.000 saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozači iz različitih država. Bez sistema zelene karte, proces naplate te štete bio bi u najmanju ruku komplikovan. Ovako su oštećena lica zaštićena na isti način i imaju pravo na naknadu štete kao da je u pitanju sudar sa domaćim vozilom u državi prebivališta. Bez tog sistema bio bi nezamisliv međunarodni saobraćaj motornim vozilima, jer bi, primera radi, vozači na svakoj granici kupovali osiguranje - dodaje Jovanović.

Sistem zelene karte

Da nema sistema zelene karte, vozači bi na svakoj granici kupovali osiguranje. Po sadašnjim tarifama, to znači da bi za put motornim vozilom do grčkog mora trebalo platiti 50 evra za Makedoniju za 15 dana i još 180 evra za 30 dana vožnje kroz Grčku. Za Hrvatsku bi za vozilo trebalo izdvojiti 300 evra za 15 dana, odnosno 380 za 30 dana. Te cene sada ne plaćamo zbog postojanja sistema zelene karte, a ni zelena karta nam nije potrebna, osim za Makedoniju, jer je Udruženje osiguravača Srbije još pre 10 godina uvelo našu zemlju u multilateralni sporazum.

Komentari (0)

Loading