SIGURNOST NA PUTU Najveći međunarodni skup ove godine održava se u Beogradu: UOS organizuje Skupštinu Saveta biroa zelene karte
Alo

Da li postoje veće neprijatnosti tokom boravka u inostranstvu od povrede, bolesti ili saobraćajne nezgode? Srećom, postoje polise osiguranja kojim je moguće rešiti ove probleme.

Prva dva problema možete rešiti uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja i to je kod nas najprodavanija polisa koja nije obavezna. Ali šta sa štetom na automobilu i kako rešiti taj problem? Statistika kaže da se godišnje u Evropi dogodi više od 400.000 saobraćajnih nezgoda s vozačima iz različitih država.

Da bi oštećena lica bila zaštićena na isti način kao da je u pitanju sudar s domaćim vozilom, još 1949. godine osnovan je Sistem zelene karte, na inicijativu Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. Osim zaštite oštećenih, cilj mu je i da se izbegne da vozači na svakoj od granica država članica kupuju osiguranje, što bi maksimalno usporilo protok saobraćaja, kretanje ljudi i promet robe. U sastav Sistema ulazi 47 država Evrope i pojasa oko Sredozemnog mora i bez njega bio bi nezamisliv međunarodni saobraćaj motornim vozilima kakav mi danas poznajemo. Naša država članica je tog sistema od 1954. godine.

Prvi put za skoro sedam decenija članstva mi ćemo biti domaćin Generalne skupštine Saveta Biroa sistema zelene karte. Organizator je Udruženje osiguravača Srbije, a konferencija će biti održana od 1. do 3. juna uz učešće više od 150 delegata iz 47 država članica.

Pored predstavnika Biroa zelene karte iz 47 država članica, predstojećoj Generalnoj skupštini prisustvovaće i predstavnici garantnih fondova tih država, Biroa za naknadu štete i informacionih centara, odnosno motornih direktiva EU. To ovaj skup čini najvećim međunarodnim događajem na tom nivou u Evropi ove godine, ne samo u osiguranju, kaže za Alo! generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović.

Alo

 

On dodaje da je Srbiji učinjena velika čast i odato značajno priznanje odlukom da UOS bude domaćin Generalne skupštine. Istovremeno, kaže Jovanović, pružena nam je prilika da na najbolji način predstavimo Srbiju, industriju osiguranja i naš rad.

Šta za Srbiju znači to što organizuje jedan takav događaj?

- Odluka da UOS organizuje Generalnu skupštinu doneta je jednoglasno, uz konstataciju čelnika Sistema zelene karte da je rad Udruženja najbolji primer uspostavljanja i održavanja uspešne saradnje s partnerima iz različitih država. Time je Udruženju odato priznanje za dosadašnji rad. Inače, tržište Srbije je u samom vrhu po parametrima koji karakterišu poslovanje članica ovog sistema. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je Srbija, uz Švajcarsku i odnedavno BiH, jedina država van evropskog ekonomskog prostora koja je članica tzv. multilateralnog sistema. To znači da su naši vozači izjednačeni u pravima i obavezama s vozačima iz EU i da su registarska oznaka i registraciona nalepnica dovoljne za ulazak u države EU i u još šest država.

UOS je i ranije dobijao priznanja za rad na međunarodnom polju. Koja?

- Udruženje osiguravača postalo je članica Nadzornog odbora Sistema zelene karte, a naš  predstavnik je i predsednik Odbora za prijem novih članova Sistema. Time smo dobili priznanje za uspešan rad u organima Sistema i za ispunjavanje obaveza po međunarodnim sporazumima, koje su u korist građana Srbije koji vozilima putuju preko granica. S obzirom na to da je srpsko tržište jedno od manjih u Sistemu, sa svega 2,5 miliona vozila, učešće Udruženja u najvišim organima Sistema je izuzetan uspeh i priznanje najvišeg nivoa - ističe Duško Jovanović.

I pored svih sporova koji se mogu javiti između Biroa pojedinih država, Sistem zelene karte funkcioniše i to mu je najveća prednost i dokaz neophodnosti. Bez tog sistema, proces naplate štete od stranog osiguravajućeg društva teško bi funkcionisao, zbog neusaglašenosti propisa pojedinih država. U centru svega je interes oštećenog, koji neće biti ugrožen zahvaljujući tom Sistemu.

Ko plaća štetu

Štetu u inostranstvu nadoknađuje osiguravač vozila koje je izazvalo sudar, a zahtev se podnosi u toj državi ili iz Srbije. Ako je nezgodu izazvalo vozilo iz treće države, zahtev se može podneti i Birou zelene karte države nastanka nezgode. Kontakti svih Biroa, članica Sistema zelene karte, su na www.cobx.org.

 

Komentari (0)

Loading