SLOBODAN MILOŠEVIĆ OTKRIO KAKO JE POČEO RAT Naj­ve­ća je besmi­sli­ca optu­ži­va­ti pogre­šnu stra­nu
Foto: EPA

- Rat je počeo ubi­stvom oca neve­ste na srp­skoj svadbi, koja je pro­la­zi­la cen­trom Sara­je­va. Rat je počeo prvim ubi­stvima Srba, na raznim mesti­ma u Bosni. Srbi nisu poče­li nika­kav rat i nika­kve suko­be. Tako je bilo i u Hrvat­skoj, pokolj u Boro­vu Selu, pokolj na Pli­tvi­ca­ma. O tome sve posto­je zai­sta isto­rij­ske činje­ni­ce. I naj­ve­ća je besmi­sli­ca optu­ži­va­ti pogre­šnu stra­nu - rekao je Slobodan Milošević.

On je tokom uvodnog izlaganja jasno izjavio i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

- Ja se onda pitam šta je onda u stva­ri ovde vaš cilj i zašto vi kaže­te, kako se vi usu­đu­je­te da kaže­te da se "gra­ni­či Koso­vo sa Srbi­jom". Koso­vo se ne gra­ni­či sa Srbi­jom, Koso­vo je Srbi­ja, ne gra­ni­či se Hag sa Holan­di­jom - izjavio je Milošević.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading