VLADA PRODUŽILA VAŽENJE ODLUKE Zabrana izvoza evrodizela još sedam dana
Alo

Vlada Srbije donela je odluku da uputi humanitarnu pomoć u robi i prehrambenim proizvodima Somaliji u vrednosti od 39.886.787,60 dinara i Demokratskoj Republici Sao Tome i Principe u vrednost od 25.366.000,00 dinara, s obzirom na nestašicu mnogih proizvoda izazvanu velikim sušama u ovim zemljama.

Ova odluka predstavlja potvrdu politike unapređivanja humanitarnih aktivnosti Srbije na globalnom planu i produbljivanja međudržavnih odnosa i saradnje sa ovim državama, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Članovi vlade usvojili su Zaključak o usvajanju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) 2022-2025. godine, kojim se obezbeđuje poštovanje i ispunjavanje obaveza iz procesa pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, u delu planiranja preostalog usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Dokument predstavlja jasan pregled obaveza koje proističu iz procesa pregovora o pristupanja i usklađivanja zakonodavstva, a istovremeno omogućava uvid u aktuelno stanje u klasteru i poglavlju pregovora u skladu sa važećom metodologijom.

Pripremljen je u saradnji nadležnih ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade Srbije, kao i ostalih institucija, koje su deo koordinacionog sistema uređenog Odlukom Vlade o formiranju Koordinacije za proces pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima, a u skladu sa smernicama glavnog pregovarača - ministra za evropske integracije.

Komentari (0)

Loading