Adrijana Mesarović
Foto: Alo/Foto: Grad Novi Sad

Među novim licima u Vladi Srbije je i Adrijana Mesarović, koja će biti zadužena za resor privrede. 

Inače, ovo su sva nova lica u Vladi.

Adrijana Mesarović rođena je u Novom Sadu 1981. godine, gde i danas živi i radi. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje završila je i stekla u svom rodnom gradu, u Novom Sadu. Kao master ekonomije svoje profesionalno usmerenje posvetila je radu u oblasti bankarstva, finansija, računovodstva, poreske politike, ekonomije, finansijskog restrukturiranja i konsolidacije poslovanja u preduzećima sa privatnim kapitalom i javnim preduzećima.

Paralelno, pohađajući gimnaziju u Novom Sadu, završila je i školu u Velikoj Britaniji u gradu Sautemptonu. Završila je više specijalizovanih obuka najvišeg nivoa stručnog osposobljavanja iz informatike. 

Po završetku studija, radni vek započela je u porodičnoj kompaniji, gde je provela dve godine. Nakon toga, radila je godinu dana u sektoru marketinga inostrane kompanije.

Desetogodišnju karijeru u bankarskom sektoru započela je 2008. godine, najpre kao asistent menadžer za projektno finansiranje i dokumentarne poslove sa velikim klijentima u Odeljenju za devizne aranžmane u Direkciji za poslovne aranžmane u Sektoru za korporativno bankarstvo, a zatim kao asistent menadžer odnosa sa korporativnim klijentima u Odeljenju za dinarske aranžmane u Direkciji za poslovne aranžmane u Sektoru za korporativno bankarstvo. Sa stažom na radnom mestu saradnika u Odeljenju za velika preduzeća u Sektoru za rad sa privredom započinje 2010. godine. 

Kao viši samostalni stručni saradnik u Odeljenju za velika preduzeća, u Sektoru za rad sa privredom radila je duži vremenski period, nakon čega je postavljena za šefa istog Odeljenja. Tom prilikom obavljala je sve bankarske poslove u vezi sa velikim klijentima, kao i sve druge poslove iz delokruga rada Sektora, prema utvrđenim procedurama banke, te Narodne banke Srbije.

Bila je član više stručnih tela i radnih grupa u vezi sa realizacijom projekata u kreiranju novih bankarskih proizvoda i njihovu izmenu, vršila kontrolu sprovođenja poslovne politike, radila na sačinjavanju internih uputstava i procedura za rad. Rad se zasnivao i na uskoj saradnji i izveštavanju Narodne banke Srbije.

Pored navedenog, kao pomoćnik poverenika banke, provela je pet godina na poslovima sprovođenja stečajnog postupka nad bankom. Saradnja sa ministarstvima Republike Srbije za resor finansija i resor privrede bila je sastavni deo delokruga rada.

Višegodišnje iskustvo ima u radu na finansijskoj konsolidaciji privrednih društava. Poseduje veliko iskustvo i u oblasti sačinjavanja biznis, investicionih i poslovnih planova i planova finansijske konsolidacije preduzeća.

Dvogodišnje iskustvo ima u izradi izvešataja ekonomsko – finansijskog veštačenja za potrebe vođenja sudskih postupaka pred privrednim i osnovnim sudovima, kao i drugim postupcima medijacije i dužničko – poverilačkih poravnanja.

2014. godine bila je deo Radne grupe Grada Novog Sada koja je radila na stručnim poslovima sanacije i finansijske konsolidacije više gradskih javno komunalnih preduzeća.

2018. godine postavljena je na mesto pomoćnika Gradonačelnika Novog Sada, gde se u najvećoj meri bavila projektima privlačenja investicija, koordiniranja između Grada Novog Sada i drugih domaćih i stranih kompanija, projektima javno – privatnog partnerstva i konsolidaciji javnih i javno komunalnih gradskih preduzeća.

Deo je radnog tela Gradonačelnika za realizaciju postupka rekonstrukcije objekta Sportskog i poslovnog centra Vojvodina, kao i projekta od posebnog značaja, projekta izgradnje novog mosta – obilaznice oko Novog Sada. Član je Radne grupe Grada Novog Sada za implementaciju Smart city i deo tima za izradu Akcionog plana Green city u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Imenovano je lice ispred Grada Novog Sada za realizaciju projekata u okviru Programa Srbija 2025. U okviru Tima za investicije Grada Novog Sada imenovana je na mesto predsednika, u okviru kog sa još sedam članova iz javnog sektora radi na strateškim projektima za razvoj Grada.

Bila je učesnik više različitih konferencija i panela na temu realizacije projekata javno – privatnog partnerstva u Republici Srbiji i svetu.

Tokom nepunih 15 godina radnog iskustva, kako u privatnom sektoru i sektoru bankarstva, tako i u javnom sektoru Grada Novog Sada, stekla je značajno iskustvo u oblasti ekonomije i finansija, kao i u procedurama neophodnim za realizaciju najznačajnijih projekata u okviru kojih značajan udeo imaju međunarodni projekti.

BONUS VIDEO

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading