TABU TEMA U HRVATSKOJ Treba li prostituciju legalizovati ili suzbiti?
Shutterstock

Prostitucija je još tabu tema u hrvatskom društvu, a zakonska rešenja kojima je regulisana potiču još iz doba kad je Hrvatska bila deo Jugoslavije. Odredbe o prostituciji nalaze se u zakonu koji određuje prekršaje protiv javnog reda i mira, koji je prostituciju definisao kao društveno zlo, a osobe koje se bave prostitucijom kao delinkvente.

Stručnjaci iz svih domena u Hrvatskoj složili su se da je aktuelni zakon neadekvatan i zastareo i da bi ga trebalo menjati. Međutim, uprkos zastarelosti takvog rešenja i nekompatibilnosti s načelom ravnopravnosti polova i standardima zaštite ljudskih prava, u Hrvatskoj nije bilo većih rasprava o modelima regulacije prostitucije, ističe se.

Takođe, malo je naučnih istraživanja u tom području, a ne postoje ni organizacije za zaštitu prava osoba koje se bave prostitucijom, odnosno pravima „seksualnih radnica/ka“.

Hrvatski stručnjaci zagovaraju promenu modela regulacije prostitucije i ističu da treba politiku usmeriti prema lakšem izlasku iz prostitucije, a predstavnici civilnog društva se češće opredeljuju za liberalne modele regulisanja prostitucije.

Navedeni stavovi rezultat su istraživanja sprovedenog među 15 stručnjaka u Hrvatskoj koji se bave regulacijom prostitucije ili s njom povezanim problemima, a objavljeni su u Političkoj misli. Među najčešće spominjanim evropskim modelima na koje bi se hrvatski model mogao ugledati vide švedski model kriminalizacije klijenata, dekriminalizacijski model i model legalizacije.

Komentari (0)

Loading