noavc
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Vranje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), za otpočinjanje poslovne delatnosti u oblastima proizvodnja, zanatstvo i usluge, sa posebnim osvrtom na kategorije teže zapošljivih lica (mladi do 30 godina starosti, žene, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci ), osobe sa invaliditetom, Romi i ostali).

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu do 300.000,00 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.   

Subvencije/novčana sredstva se mogu koristiti za nabavku nove opreme, mašina, uređaja za rad, o čemu korisnik subvencije mora priložiti odgovarajuću finansijsku dokumentaciju u vidu fakture i otpremnice, kao i izvoda sa bankarskog računa po izvršenom plaćanju dobavljaču za isporučenu opremu/sredstva za rad. Korisnik subvencije za samozapošljavanje će Ugovorom potpisanim sa gradom, između ostalog, preuzeti obavezu o minimalnom periodu trajanja poslovne aktivnosti, nemogućnosti otuđenja nabavljene opreme i slično.

Sredstva se NE MOGU koristiti za nabavku motornih vozila.

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se Gradu Vranju, adresa Kralja Milana 1, neposredno ili putem pošte na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Grada Vranja.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading