novac
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock/Maja Marjanovic

Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Pančevo raspisali su javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje početnicima/početnicama u biznisu u 2024. godini.

Subvencija za samozapošljavanje predstavlja de minimis državnu pomoć.

Na zvaničnom sajtu Grada Pančevo Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Pančevo radi osnivanja nekog oblika preduzetniuštva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos, odnosno u cilju pružanja podrške novoosnovanom privrednom subjektu.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 150.000,00 dinara do 500.000,00 dinara u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu.

Subvencije se mogu koristiti isključivo za nabavku opreme, mašina, repro materijala i rezervnih delova, adaptaciju prostora i plaćanja poreza i doprinosa u prvoj godini posolovanja (maksimalno za 3 meseca) i ne mogu se koristiti za kupovinu vozila ili mobilnih telefona.

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje- filijala Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 20, 26000 Pančevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta grada Pančeva www.pancevo.rs i sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje - filijala Pančevo , sa naznakom za „Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2024. godini“.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading