novac
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock/Maja Marjanovic

Prvi važan datum za deo poreskih obveznika je 1. april, do kada je propisan rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za februar. Prijava se dostavlja na obrascu PPP-PD.

Naredni važan datum u kalendaru Poreske uprave je petak, 5. april, do kada je izvođačima estradnog programa propisano da dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u martu. Da bi izmirili ovu poresku obavezu izvođači podnose obrazac OZU.

Do istog datuma – 5. aprila na obrascu IOSI poslodavci bi trebalo da prilože izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, takođe za prethodni mesec.

Dve grupe poreskih obveznika imaju rok do 10. aprila da izmire svoje obaveze. Prva je podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mart.

Druga se odnosi na PDV obveznike koji do istog datuma treba da dostave poreske prijave za porez na dodatu vrednost na obrascu PPPDV.

Svi privrednici koji se bave samostalnom delatnošću imaju vremena do 15. aprila da izmire nekoliko obaveza. Prva je plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec mart.

Zatim, neophodno je podneti poresku prijavu za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na obrascu PPDG-1S i poreskog bilansa, na obrascu PB 2, od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2023. godinu.

Još jedna obaveza je i plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2023. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi.

Ugostitelji, takođe, imaju do 15. aprila rok da plate porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal 2024. godine.

Sredina meseca je vreme do kada imaju obavezu da plate doprinose za mart sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri.

Rok do 15. aprila propisan je za nekoliko obaveza PDV obveznika – za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec mart, kao i za prvo tromesečje 2024. godine.

Obveznici moraju, ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu, da prilože obrazac PiD PDV 1.

Isti obrazac podnosi se Poreskoj upravi za prvo tromesečje ako je u tom periodu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Kada je reč o akcizama, do 15. aprila se dostavlja poreska prijava za obračun akcize za mesec mart, na obrascu PP OA. Isti datum je i poslednji rok za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec, na obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Treća obaveza tiče se plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. marta.

Kako je sredina meseca, uglavnom, period kada ističe rok za plaćanje najvećeg broja obaveza poreskih obveznika u Srbiji, do tog datuma plaća se i akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, ali se dostavlja i poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Poslednji dan meseca, 30. april, važan je datum za sve obveznike koji moraju da izvrše uplatu za obračunate akcize za period od 1. do 15. aprila, kako bi izbegli plaćanje zatezne kamate.

Ukoliko niste sigurni kada i da li kao poreski obveznik imate još neku poresku obavezu, to možete proveriti na dva mesta – u filijali Poreske uprave u mestu prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, i u lokalnoj poreskoj administraciji.

Ako poreski obveznici imaju nedoumice u vezi sa plaćanjem dugovanja, sve svoje poreske obaveze mogu proveriti i onlajn, ukoliko poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat, i to putem portala ePorezi.

Biznis.rs

BONUS VIDEO

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading