Penzioneri
Foto: Printscreen

Kako umanjiti iznos poreza na imovinu?

Kada je reč o smanjenju poreza na imovinu za fizička lica, građani na raspolaganju imaju dve opcije – umanjenje amortizacijom i, takozvani, poreski kredit.

Vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi jednakoj za sve nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, koja iznosi do jednog procenta godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40 odsto.

Kolika će biti amortizacija odlučuje skupština jedinice lokalne samouprave, na osnovu one koja važi na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Poreznici kažu da je za građane možda najpovoljnija opcija poreski kredit. U tom slučaju, utvrđeni porez na kući za stanovanje ili stanu u kojem stanuje obveznik i u kome je prijavljeno njegovo prebivalište, u skladu sa zakonom umanjuje se za 50 odsto, a najviše 20.000 dinara.

Ako je u jednoj nekretnini prijavljeno više obveznika, pravo na umanjenje utvrđenog poreza ima svaki obveznik u visini srazmernoj njegovom udelu u pravu na toj kući za stanovanje ili stanu u odnosu na iznos za koji se porez umanjuje.

Utvrđeni porez na kuće za stanovanje i stanove površine do 60 kvadratnih metara, koji nisu na građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75 odsto.

Ukoliko se sa plaćenjem poreza kasni, za svaki dan docnje se plaća kamata od skoro 0,2 odsto dnevno. Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza, ali ne manje od 5.000 dinara.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji definiše da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS) plus deset odsto.

Ova kamata je veća za deset procenata u odnosu na zateznu kamatu definisanu u Zakonu o zateznoj kamati, a koju NBS redovno ažurira na svom portalu.

Važno je istaći da je reč o ukupnoj godišnjoj kamatnoj stopi, dok obračunski period kamate može biti i kraći i odnositi se na jedan dan ili mesec u godini. Mesečna kamatna stopa iznosi 1/12 godišnje kamatne stope.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading