SVI BI DA NASLEDE, A NIKO DA PLATI PRENOS Postoji rešenje i za to, evo koji je postupak
Foto: Shutterstock/Shutterstock

Naime, ako ste nedavno pazarili svoju prvu nekretninu  u starogradnji, ili ste tek u procesu kupovine, verovatno ste se susreli sa terminom "porez na prenos apsolutnih prava". Odnosno, ono što je oslobađanje od PDV-a prilikom kupovine stana u novogradnji, to je oslobođanje od "poreza na prenos apsolutnih prava" u starogradnji.

Prema Zakonu, kupac prvog stana ima pravo na oslobađanje do 40 kvadrata. Ipak, ukoliko živite u zajednici, svaki član porodice oslobađa vas još 15 kvadrata.

Primera radi, ako kupujete stan od 65 kvadrata, to znači da nosilac kredita može da se oslobodi 40 kvadrata i dodaje mu se još 15 kvadrata po članu porodice.

Važno je napomenuti da članovi porodice ne mogu imati nekretninu na svoje ime, odnosno da su u sistemu poreza, ako žele da učestvuju u kupovini stana.

SVI BI DA NASLEDE, A NIKO DA PLATI PRENOS Postoji rešenje i za to, evo koji je postupak

Shutterstock

 

Ovo je spisak dokumenata koji vam je potreban za oslobađanje:

Poreska prijava PPI-4 (Samo za ugovore overene pre 2020. godine)
Ovlašćenje da u ime prodavca može podneti poresku prijavu, preuzeti rešenje i učestvovati u poreskom postupku procene poreza na prenos apsolutnih prava (ukoliko ovlašćenje nije u sadržaju ugovora)
Očitana fotokopija lične karte prodavca i kupca
Uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana original ili overena kopija (ne starije od 6 meseci od dana overe ugovora)
Izvod iz matične knjige rođenih original ili overena kopija (ne starije od 6 meseci od dana overe ugovora)
Prethodni osnov sticanja - dokument po kom je prodavac postao vlasnik stana za koji kupac zahteva oslobeđenje (sa regulisanim porezom na prenos apsolutnih prava)
Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan - obrazac IKPS - PPAP overa se vrši kod notara
Uverenje o kretanju prebivališta iz MUP-a iz ul. Ljermontova br 12A Original ili overena kopija
Uverenje gradske uprave javnih prihoda - odeljenje za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica kojim se dokazuje da se kupac ne vodi u poreskoj evidenciji obveznika poreza na imovinu iz svih opština na kojima je imao prijavljeno prebivalište - original ili overena kopija od 01.07.2006. godine
Vlasnički list - izvod iz lista nepokretnosti samo ukoliko ne posedujete prethodni pravni osnov sticanja nepokretnosti iz tačke 6.

Proverite adrese

Važno je naglasiti da se trenutno uverenje o promenama prebivališta nabavlja u zgradi SIV 3 na Novom Beogradu, jer se MUP u Ljermontovoj renovira, dok se oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava vrši u Poreskoj upravi u Ustaničkoj ulici, broj 130.

Ako je površina stana veća od 40 kvadrata, pravo na oslobođenje imaju i članovi domaćinstva kupca prvog stana, za koje je pored potrebne dokumentacije potrebno dostaviti sledeće:

Za bračnog druga

Kopija lične karte
Izvod iz matične knjige venčanih (najnovija)
Uverenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o kretanju prebivališta
Uverenje da se ne vodi u poreskoj evidenciji

Za roditelje (svoje ili roditelje bračnog druga)

Uverenje o državljanstvu

Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o kretanju prebivališta
Uverenje da se ne vodi u poreskoj evidenciji

Za decu (svoju ili decu bračnog druga)

Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o državljanstvu
Uverenje o kretanju prebivališta
Uverenje da se ne vodi u poreskoj evidenciji

Važno je da znate da ukoliko kupac i članovi domaćinstva nisu imali istu adresu u momentu overe ugovora, članovi porodičnog domaćinstva ne mogu ostvariti pravo na oslobađanje.

Za lica rođena na teritoriji Kosova i Metohije, pored navedene dokumentacije potrebno je dostaviti:

1. Uverenje regionalnog odeljenja Priština Ul. Bosanska br. 7, 38220 Kosovska Mitrovica

2. Uverenje službe za katastar nepokretnosti Kruševac, Ul. Kosančićeva 3

Takođe, olakšica je da takse za nabavku dokumenata za svrhu kupovine prvog stana ne plaćate!

Rok za podnošenje poreske prijave je 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, piše Telegraf biznis

BONUS VIDEO: 

 

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading