NOVA PRAVILA ZA PORODIČNE PENZIJE Oglasio se PIO fond, šta u slučaju smrti penzionera
PIO fond

Iz Fonda su naveli da će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara ove godine, od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosa penzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo.

Pojašnjavaju da je, u skladu sa navedenim izmenama, banka obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je penzioner preminuo, vrati Fondu na njegov zahtev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava.

Isto važi i za poverioce kojima su uplaćena sredstva nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, po osnovu realizacije obustave od penzije.

U skladu sa ovom izmenom, menja se i član 111 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u smislu da se porodična penzija ostvarena posle smrti  penzionera isplaćuje najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je penzioner umro.

To, pojašnjavaju iz Fonda PIO, znači da će se u slučaju smrti penzionera, počev od 1. januara ove godine, pravo na porodičnu penziju utvrditi i isplaćivati najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je korisnik umro, pod uslovom da porodični penzioner nije u tom periodu u osiguranju.

Fond PIO je kao primer naveo da u slučaju da penzioner premine 15. marta 2024. godine, pravo na porodičnu penziju onima koji bi je dobili pripada najranije od 1. aprila 2024. godine.

U Fondu PIO objašnjavaju da će se ovim izmenama zakona rešiti problem naplate više isplaćenih iznosa penzije nakon smrti penzionera, a porodice preminulih korisnika neće biti oštećene.

Preciziraju da kada se pravo na porodičnu penziju utvrđuje po smrti osiguranika, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje i isplaćuje od narednog dana u odnosu na dan smrti, pod uslovom da je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava.

Ukoliko je zahtev podnet posle isteka tog roka, a podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju, pravo na porodičnu penziju pripada najduže za šest meseci unazad u odnosu na dan podnošenja zahteva.

Ako porodičnu penziju koriste dva ili više članova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju i dalje će se, shodno Zakonu o PIO, ostalim članovima koji imaju pravo na porodičnu penziju ponovo određivati visina penzije, koja pripada od prvog narednog dana u odnosu na dan kada je penzioneru prestalo pravo na penziju.

Primera radi, ako je smrt člana porodice, osiguranika, nastupila 15. marta 2024. godine, novi iznos porodične penzije pripada od 16. marta 2024. godine.

Obračun više isplaćenih iznosa penzija nakon smrti korisnika porodične penzije obavljaće se u skladu sa rešenjem kojim je utvrđen nov iznos porodične penzije.

Tako bi se u navedenom primeru više isplaćeni iznosi penzija obračunavali od 16. marta 2024. godine.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading