plaćanje poziva
Foto: Alo/Foto: Shutterstock

Prvi radni dan nakon uskršnjih praznika, tačnije 7. maj, određen je za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima u aprilu o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa. Takođe, do istog datuma poslodavci treba da podnesu izveštaje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplati sredstava.

Petak, 10. maj, bi u svoj kalendar trebalo da ubeleže obveznici poreza na dodatu vrednost (PDV) jer je do tada potrebno da podnesu poresku prijavu na obrascu PPPDV i plate porez.

Još jedna poreska obaveza koja se plaća do 10. maja je porez na premije neživotnih osiguranja i dostavljanje poreske prijave na obrascu PP-PPNO.

Najvažniji datum za većinu poreskih obveznika je 15. maj do kada je neophodno podneti poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, prihodi koji se oporezuju su zarada, kao i oporezivi prihod od samostalne delatnosti, autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine. Porez se obračunava i plaća za prihode od nepokretnosti, od davanja u zakup pokretnih stvari, zatim na prihod sportista i sportskih stručnjaka, kao i od pružanja ugostiteljskih usluga (izdavanje sopstvenih nekretnina u turističke svrhe).

Podnošenje poreske prijave vrši se na obrascu PP GPDG.

Još nekoliko poreskih obaveza za krajnji rok ima 15. maj, a među njima je i plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za april.

Plaćanje doprinosa do 15. maja moraju da obave sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri za mesec april. Istu obavezu imaju i poljoprivrednici i samostalni umetnici za drugo tromesečje 2024. godine.

Iz Poreske uprave u svom mesečnom kalendaru najavljuju isti datum kao poslednji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Do srede, 15. maja, potrebno je izmiriti i nekoliko poreskih obaveza koje se tiču Poreza na dodatu vrednost. Prva je podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prethodni mesec na obrascu PP PDV, dok se obrazac PID PDV 1 za april mesec podnosi samo ako je u aprilu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV-a koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Takođe, tu je i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit pravnih lica za april.

Kada je reč o akcizama, u kalendaru Poreske uprave stoji da je do 15. maja potrebno podneti poreske prijave za obračun akcize za mesec april, na obrascu PP OA, ali i platiti obračunate akcize za period od 16. do 30. aprila.

Isiti datum je i poslednji rok za plaćanje i podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec april, na obrascu PP OAEL.

Do kraja meseca, tačnije 31. maja, vremena da namire svoje poreske obaveze imaju poreski obveznici koji treba da plate obračunate akcize za period od 1. do 15. maja.

Isti datum određen je i za dostavljanje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za april.

Biznis.rs

BONUS VIDEO

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading