Rang lista
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđene su sledeće vrste prava:

za slučaj starosti:

1. pravo na starosnu penziju
2. pravo na prevremenu starosnu penziju

  • za slučaj invalidnosti - pravo na invalidsku penziju
  • za slučaj smrti - pravo na porodičnu penziju
  • za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću - pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje
  • za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica - pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po domaćim propisima i primena sporazuma zaključenih sa bivšim republikama SFRJ, pokreće se na zahtev stranke koji se uz prateću dokumentaciju podnosi nadležnoj filijali prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.

Filijala je nadležna i za odlučivanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenih sa republikama bivše SFRJ.

O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zaključenih sa drugim državama, uključujući i republike bivše SFRJ, odlučuje Odeljenje za ostvarivanje prava po međunarodnim ugovorima u Direkciji Fonda u Beogradu i Pokrajinskom fondu u Novom Sadu.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading