ISTRAŽIVANJE ASTROLOGA Saturnovi ciklusi presudno utiču na naš život u određenim godinama
Foto: Shutterstock

Saturn je planeta sudbine.

Tamo gde se on nalazi, u našem natalnom horoskopu, tu je pozornica naših prepreka i stradanja. Ipak, ispravnije bi bilo da kažemo da je Saturn, u stvari, veliki učitelj koji nam deli bolne lekcije sve dok ne savladamo zadatak. Onda kada uvidimo šta je to što je potrebno promeniti i uraditi na drugi način, često neprijatan, sledi rezultat koji može biti u vidu ogromne nagrade.

Jednom rečju, Saturn je planeta čije se tumačenje zasniva na sistemu setve i žetve, pa prema tome, može se reći da je njegova filozofija utkana u svaki delić našeg bića.

Njegovo tranzitno kretanje kroz natalni horoskop ukazuje na sedmogodišnje cikluse, koji su povezani s čovekovim razvojem i sazrevanjem. Ovaj ritam je lepa ilustracija osnove Saturnovih principa.

Prva, važna pozicija događa se oko sedme godine života, kada Saturn ulazi u kvadrat u odnosu na njegovu natalnu poziciju. Pošto njegovo tranzitno kretanje nije ujednačeno po brzini, ovaj period odstupa, a to primećujemo po različitosti brzine sazrevanja deteta tog uzrasta. To je period završetka bezbrižnog dela detinjstva i početka ozbiljnih lekcija učenja (Saturn).

Druga pozicija se dešava oko 14. godine, kada on pravi opoziciju u odnosu na natalni položaj. To je period puberteta, kada se iniciraju nove socijalne uloge i razvija polni identitet.

Treća pozicija se odigrava oko 21. godine, kada on ponovo dolazi u kvadrat u odnosu na natalnu poziciju, ali ovog puta s druge strane. To predstavlja period punog sazrevanja, ali i izazove sudara kasnog detinjstva i zrelog doba. Ovo je period kada usvajamo zakonsku odgovornost za svoja dela, i ulazimo u svet odraslih.

U četvrtu poziciju Saturn ulazi oko 28. godine. To se naziva punim krugom u odnosu na natalnu poziciju, Saturnov povratak. Mnogo je knjiga napisano o ovom periodu, a najviše zbog toga što je to period svođenja računa prvih 28-29 godina.

Upravo je ovde sistem setve i žetve naglašen, jer ovaj period može biti veoma bolan ukoliko je u prva tri ciklusa propuštena prilika da se uči i muči na način koji to Saturn zahteva. Dakle, ako nismo bili disciplinovani i vredni, život se bolno prelama u ovom uzrastu i osoba je izložena značajnim nedaćama, bilo da je u pitanju zdravlje, ljubav, porodica, posao…

Nakon ovog sledi novi krug koji je obeležen novim sedmogodišnjim ciklusima čiji će kvalitet zavisiti od onog što smo naučili u prvom.

Komentari (0)

Loading