PORODIČNA PENZIJA Da li mogu da je dobiju vanbračni partneri i deca, pod kojim uslovima i u kolikom iznosu
Foto: Shutterstock

Bračni i vanbračni partneri

Penziona primanja preminulog osiguranika nastaviće da dobijaju supružnik, ali i vanbračni partner ukoliko ima dete sa preminulim ili su živeli u zajednici najmanje tri godine. Udovica će dobiti trajno porodičnu penziju ako ima 53 godine života u trenutku smrti partnera, a udovac ako je navršio 58 godina ili je potpuno nesposoban za rad. Udovica koja u trenutku smrti partnera ima 45 godina, stiče pravo na porodičnu penziju sa 53 godine. Ukoliko udovica ili udovac ponovo uđu u brak, neće izgubiti pravo na porodičnu penziju.

PORODIČNA PENZIJA Da li mogu da je dobiju vanbračni partneri i deca, pod kojim uslovima i u kolikom iznosu

 

 

Deca u zavisnosti od godina

Naslednici penzije preminulog su sva deca (bračna, vanbračna, usvojena) koje je izdržavao i dobijaće je do 15. godine bez obzira na to da li idu u školu ili ne. Srednjoškolci će porodičnu penziju dobijati do 20. godine, studenti do 26. godine. Bolesno dete dobijaće porodičnu penziju dok traje njegova nesposobnost za samostalan život i rad ako je nastala pre 15. godine. Ako je dete prestalo da ide u školu zbog bolesti, dobijaće porodičnu penziju za vreme bolesti i iznad godina života propisanih u slučaju školovanja, ali najviše za onoliko vremena koliko zbog bolesti nije išlo u školu. Invalidno dete ima pravo na porodičnu penziju i posle prestanka zaposlenja.

PORODIČNA PENZIJA Da li mogu da je dobiju vanbračni partneri i deca, pod kojim uslovima i u kolikom iznosu

 

 

Koliki iznos se dobija

Visina porodične penzije određuje se procentualno od iznosa koji je dobijao preminuli korisnik. Jedan član porodice dobiće 70 odsto iznosa penzije koju je primao preminuli, dva člana 80 odsto, a za tri će se isplaćivati 90 odsto. Ukoliko porodica ima četiri i više članova, dobija pun iznos. Kada pravo na porodičnu penziju ostvare supružnik i vanbračni partner, a sudskom presudom je utvrđeno pravo na izdržavanje, dele penziju preminulog na jednake delove. Roditelji, braća i sestre koje je preminuli penzioner izdržavao do svoje smrti dobijaju razliku do pune penzije preminulog ukoliko na to imaju pravo pored članova uže porodice. 

PORODIČNA PENZIJA Da li mogu da je dobiju vanbračni partneri i deca, pod kojim uslovima i u kolikom iznosu

 

 

I roditelji među naslednicima

Ukoliko je korisnik penzije izdržavao do svoje smrti roditelje, očuha, maćehu ili usvojioce, oni su takođe među naslednicima penzije. Uslov je da je muškarac napunio 65 godina života, a žena 60 godina ili da su potpuno nesposobni za rad.

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading