Hag dostavio podatke o učestvovanju crnogorskih državljana u ratu u BiH
Foto: AP/Koen van Weel/Pool via AP

U Specijalnom državnom tužilaštvu godišnjim rasporedom tri tužioca su određena za postupanje u predmetima ratnih zločina, a u izveštajnom periodu od 25. januara 2023. godine do 1. februara ove godine, pred ovim Tužilaštvom formirano je 14 predmeta u vezi sa ratnim zločinima, prenosi "RTCG".

Pred Višim sudom u Podgorici je, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva od 22. 10. 2021. jedan postupak u toku protiv jednog lica. Optužnica je podignuta zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona SRJ (ubistvo dva civila i silovanje jedne ženske osobe, bošnjačke nacionalnosti), protiv crnogorskog državljanina zbog krivičnog dela učinjenog na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Optužnica je potvrđena i postupak je u fazi glavnog pretresa.

Takođe, pred Višim sudom u Podgorici u toku je krivični postupak protiv okrivljenog P. (Ć.) S. zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl.142 st. 1 KZ SRJ. Naredni pretres je zakazan za 29. februar 2024. godine.

Početkom februara 2023. arhiviran je jedan predmet jer je nakon sprovedenog izviđaja utvrđeno da ne postoji osnovana sumnja da je izvršeno bilo koje krivično delo iz nadležnosti ovog Tužilaštva ili neko drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

U izveštajnom periodu, u oblasti ratnih zločina, primljeno je 10 zamolnica (pet od Bosne i Hercegovina, tri od Republike Srbije, jedna od Republike Kosovo i jedna od Republike Hrvatske) i po istima su formirani predmeti.

Kako se navodi u Platformi, u odnosu na sedam zamolnica je postupljeno i dostavljeni su odgovori državama koje su dostavile zamolnice – države molilje, jedan je dostavljen Višem sudu u Podgorici na nadležnost i dalje postupanje, a u dva predmeta se nalaze u fazi izviđaja.

Poslate su četiri zamolnice (dve Republici Srbiji, jedna Bosni i Hercegovini i jedna Republici Hrvatskoj), a na dve zamolnice je dostavljen odgovor od strane zamoljenih država.

U skladu s preporukama Tužilaštva Mehanizma o potrebnim zakonodavnim izmenama koje bi omogućile korištenje dokaza Međunarodnog krivičnog suda za bivšuž Jugoslaviju i Mehanizma u postupcima vođenim u Crnoj Gori, te kako bi se olakšalo efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina, kao i u odnosu na odredbe koje se tiču prava žrtava, pripremljene su izmene Zakonika o krivičnom postupku koje su sada spremne za razmatranje i usvajanje u Skupštini.

Navodi se da je intenzivirana saradnja sa Specijalnim policijskim odelenjem u pogledu istraživanja u predmetima ratnih zločina, na način što je formiran poseban istražni tim za ratne zločine, koji čine specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić, pravni savetnik iz Specijalnog državnog tužilaštva i tri istražitelja – pripadnika Specijalnog policijskog odelenja.

Specijalno državno tužilaštvo postiglo je značajan napredak u proaktivnoj istrazi i procesuiranju ratnih zločina u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom. U vezi sa predmetom formiranim povodom istražnih spisa Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, predstavnik Specijalnog državnog tužlaštva održao je 19. septembra 2023. sastanak sa predstavnicima Mehanizma.

Navodi se i da je intezivirana saradnja sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, što je rezultiralo razmenom informacija, odnosno dostavljanjem materijala ovom Tužilaštvu od strane Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji materijal upućuje na učešće crnogorskih državljana u ratnim dešavanjima na području Bosne i Hercegovine, na osnovu kojih je, u novembru 2023. formiran novi predmet, a već u decembru iste godine, uz saradnju sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine i Specijalnim policijskim odelenjem, donesena je naredba o sprovođenju istrage i osumnjičenom je određen pritvor.

Kako navode, istraga je u toku.

U skladu sa Strategijom za istraživanje ratnih zločina iz 2015. Specijalno državno tužilaštvo Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavlja izveštaj o implementaciji Strategije za period od dva meseca o svim preduzetim radnjama u predmetima ratnih zločina.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading