BRISEL EU usvojila zaključke u vezi sa zločinima u ratu Rusije protiv Ukrajine
Shutterstock

Savet za pravosuđe Evropske unije danas je usvojio zaključke o borbi protiv nekažnjivosti u vezi sa zločinima počinjenim u vezi sa ratom Rusije protiv Ukrajine.

Savet poziva države članice da usvoje mere za punu implementaciju definicije ključnih međunarodnih zločina i oblika odgovornosti sadržanih u Rimskom statutu.

Rimski statut je ugovor kojim je uspostavljen Međunarodni krivični sud 1998. godine, a ugovor je stupio na snagu 1. jula 2002. godine.

Potpisnice Rimskog statuta su 123 država sveta. Samo četiri država - Izrael, Sudan, SAD i Rusija, zvanično su obavestile UN da nisu države potpisnice i da za njih nema zakonskih obaveza iz Rimskog statuta.

“Rimskim statutom utvrđena su četiri ključna međunarodna zločina: genocid, zločini protiv čovečnosti, ratni zločini i zločin agresije.

Ta krivična dela „ne zastarevaju“, navodi se u saopštenju. Prema Rimskom statutu, MKS može da istražuje i krivično goni četiri ključna međunarodna zločina samo u situacijama kada države „ne mogu“ ili „ne žele“ da to same učine; nadležnost suda je komplementarna nadležnostima domaćih sudova.

Sud je nadležan za krivična dela samo ako su počinjena na teritoriji države potpisnice ili ako ih je počinio državljanin države potpisnice.

Izuzetak od ovog pravila je da MKS takođe može imati jurisdikciju nad zločinima ako je njegovu nadležnost ovlastio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, objašnjava Savet EU u svom saopštenju.

Savet EU takođe traži od država članica da dozvole vršenje univerzalne jurisdikcije ili drugih oblika domaće nadležnosti nad ključnim međunarodnim zločinima i da omoguće blisku pravosudnu saradnju sa MKS.

U zaključcima se pozivaju zemlje članice da pruže adekvatnu podršku za stvaranje i funkcionisanje specijalizovanih jedinica posvećenih istrazi i procesuiranju ključnih međunarodnih zločina na nacionalnom nivou i da rade na podizanju svesti “ukrajinske izbegličke zajednice o mogućnosti davanja svedočenja u državama članicama”, kao i da “podrže kancelariju glavnog tužioca Ukrajine”.

Savet EU pozvao je Ukrajinu da pristupi Rimskom statutu. 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading