Reagovanje kompanije NIS
Printscreen

Povodom tekstova objavljenih u Alo, kompanije NIS obratila nam se sa regovanjem.

Njihovo pismo prenosimo u celosti

Poštovani,

Imajući u vidu potrebu da javnost bude istinito informisana o radu kompanije NIS, molimo vas da na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima objavite naše reagovanje u prvom sledećem broju štampanog izdanja, kao i na vašem web portalu

U štampanom izdanju vašeg dnevnika u broju od 14. maja 2021. godine objavljen je tekst pod naslovom „Kiril Grozni“ u kom se iznose brojni netačni podaci o našoj kompaniji. U tekstu se, između ostalog, tvrdi da generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev „nemilosrdno otpušta i šikanira srpske radnike“ što je apsolutno netačno i nanosi štetu našoj kompaniji, uključujući i optužbe za diskriminaciju po državljanstvu što je neprihvatljivo. Pored toga, činjenica je da nam niste pružili priliku da odgovorimo na navode u ovom tekstu, što nas dodatno učvršćuje u uverenju da cilj članka nije objektivno i sveobuhvatno informisanje javnosti.

U kompaniji NIS je završen proces dobrovoljnog odlaska zaposlenih sa ciljem povećanja efikasnosti isključivo administracije. Međutim, nije reč o samovolji menadžmenta, već o neophodnom i planiranom procesu kako bi se dodatno unapredila operativna efikasnost NIS-a, a kompanija ostala stabilna i konkurentna u izuzetno izazovnim makroekonomskim uslovima. Pre početka procesa sprovedena je detaljna analiza, benčmarking brojnosti administrativnog kadra i razrađen alat za ocenjivanje efikasnosti administrativnog kadra.

Kada je reč o predlogu kompanije za dobrovoljni odlazak zaposlenih u kompaniji – u skladu sa čl. 175 i 177 Zakona o radu, poslodavac i zaposleni imaju pravo da prekinu radni odnos po uzajamnoj saglasnosti. Kako bi postigli što bolji dogovor sa zaposlenima, kolegama je u martu javno ponuđen program dobrovoljnog odlaska po uslovima koji su povoljniji od onih koji su garantovani Kolektivnim ugovorom. Cilj ovog programa je bio da zaposleni koji rade na procesima koji će biti optimizovani imaju mogućnost da napuste kompaniju po boljim uslovima. Želja NIS-a je da zaposleni koji žele da odu postignu dogovor sa kompanijom, uz puno poštovanje svakog pojedinca i kompanije u ovom procesu. Zbog toga su ponuđeni kvalitetan program i fer uslovi, prilagođeni različitim grupama zaposlenih čiji će procesi biti revidirani/ukinuti.

Ova ponuda nije bila adresirana samo na lokalne saradnike, odnosno “srpske radnike“, jer bi to predstavljalo javnu diskriminaciju. Činjenica je da je u NIS-u u programu ušteda uključena i optimizacija troškova saradnika sa ekspatskim paketom, koja odgovara unapred najavljenom programu po smanjenju ekspatskih paketa. Skrećemo pažnju da je reč upravo o smanjenju broja ekspatskih ugovora, a ne o smanjenju broja zaposlenih NIS-a sa stranim državljanstvom, što bi predstavljalo diskriminaciju. U našoj kompaniji rade zaposleni iz oko 17 zemalja sveta i ravnopravnost je osnova svakog odnosa u kompaniji.

Kada je reč o tvrdnjama o navodnom „ogromnom broju inostranih radnika“ u NIS-u ističemo da je u trenutku formiranja Biznis plana za 2021. broj saradnika-stranaca u kompaniji bio 164 zaposlenih (1,5% od ukupnog broja saradnika NIS). Od toga, njih 112 su predstavljali ekspate (1% od ukupnog broja zaposlenih NIS), a njih 52 – zaposleni stranci koji rade pod domaćim uslovima (0,5% od ukupnog broja zaposlenih NIS). Podsećamo da se na rad u NIS-u privlače specijalisti na osnovu radnih kvaliteta i profesionalnih kompetencija.

Razmatranje faktora državljanstva i nacionalnosti prilikom prijema u radni odnos, kao i sprovođenja bilo kakvih kadrovskih aktivnosti, predstavlja diskriminaciju, odnosno direktno kršenje

Zakona o radu (čl. 2, 18-23) i Zakona o zabrani diskriminacije (čl.2, 16) i takva praksa je nedozvoljena u NIS-u.

Kada je reč o navodnim pritužbama o mobingu, u kompaniji postoje procedure i mehanizmi – procedura „postupak unutrašnjeg uzbunjivanja“ i procedura „zaštita od zlostavljanja na radu“. Isto tako, zaposlenima je omogućeno da se obrate za pružanje psihološke podrške. Osim toga, program kompanije „Poštovanje pre svega“ je nominovan od strane agencije „Infostud“ kao jedan od najboljih HR projekata za 2021. u Srbiji, dok je prema istraživanju iste agencije NIS proglašen za najpoželjnijeg poslodavca u Srbiji u 2020. godini.

Na našu veliku žalost, istina je da smo izgubili kolegu koji je radio u Poslovnom centru Novi Sad. Kompanija NIS izrazila je najiskrenije saučešće porodici preminulog kolege, sa kojom smo stupili u kontakt i kojoj pružamo podršku u ovom tragičnom trenutku i pomoći ćemo i u budućnosti. Mi poštujemo bol, gubitak i privatnost porodice našeg preminulog kolege i kompanija neće komentarisati ovu tragediju u javnosti i medijima.

Na kraju ističemo da će kompanija NIS i dalje sprovoditi sve potrebne mere kako bi, uprkos nepovoljnim makroekonomskim okolnostima, ostala stabilna kompanija, koja garantuje uredno snabdevanje tržišta na kojima posluje i daje značajan doprinos daljem ekonomskom razvoju Republike Srbije.

Komentari (2)

Loading
Dejan Marinković

16.05.2021 15:29

Pozdravlja vas BIVŠI RADNIK i poručuje DALEKO VAM LEPA KUĆA !