POTVRĐENA OPTUŽNICA U SLUČAJU DOBROVOLJAČKA Da li će konačno golobradi mladići iz JNA dobiti pravdu? (VIDEO)
Foto: Printscreen/Youtube

Optuženi su Ejup Ganić, kao član Predsedništva RBiH, Zaim Backović, kao član operativnog centra Štaba TO RBiH, Hamid Bahto, kao komandant Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Stari grad Sarajevo, Hasan Efendić, kao komandant Republičkog štaba Teritorijalne odbrane BiH, Fikret Muslimović, kao načelnik bezbednosti u Republičkom štabu TO BiH, Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik štaba MUP RBiH.

Takođe su optuženi Bakir Alispahić, kao načelnik Centra službi bezbednosti Sarajevo i član Štaba MUP RBiH, Enes Bezdrob, kao načelnik Stanice javne bezbednosti Stari grad, Ismet Dahić, kao komandir Policijske stanice Stari grad, i Mahir Žiško, kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina.

Kako je saopšteno iz Suda BiH, oni su za vreme obavljanja dužnosti, odnosno funkcija, u okviru svojih ovlašćenja, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vreme rata.

"Optuženi su planirali, podstrekavali, naredili i izvršili napad na nebranjenu mešovitu kolonu vojnika i civilnih lica zaposlenih u bivšoj JNA, pod pratnjom snaga UN, nisu sprečili ubistva i ranjavanja, mučili su i nečovečno postupali prema zarobljenim vojnicima, i propustili da spreče mučenja i nečovečna postupanja, i pomagali učiniocima nakon izvršenih dela", kaže se u saopštenju.

 

Komentari (0)

Loading