novac
Foto: Alo/Foto: Shutterstock/Alo/Dejan Briza

Saopštene su najnovije informacije koje su od velikog značaja za naše starije građane.

Upravni odbor RF PIO usvojio je Izveštaj o radu Fonda za 2023. godinu, kao i Izveštaj o finansijskom poslovanju RF PIO za 2023. godinu, ocenivši da je ono bilo uspešno kao i do tada.

Kako je u izlaganju rekao dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora RF PIO, rad Fonda u 2023. godini odvijao se u skladu sa propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, Strateškim planom Fonda za period 2021-2023.godine, usvojenim Programom rada i Finansijskim planom Fonda za 2023. godinu.

– U protekloj godini sprovođene su aktivnosti na povećanju ažurnosti i efikasnosti u radu, na kontinuiranom podizanju kvaliteta u pružanju usluga osiguranicima i korisnicima prava putem pravovremenog i zakonitog izvršavanja redovnih poslova, unapređenja informacionog sistema Fonda i povećanja njegove sigurnosti, kao i informisanja građana o pravima iz PIO – rekao je dr Milošević.

Penzionerske kartice

Foto: Shutterstock

 

Govoreći o najvažnijim pokazateljima rada Fonda u 2023. godini, on je istakao da su planirane aktivnosti i ciljevi Fonda ostvareni u okvirima planiranih prihoda i rashoda koji su utvrđeni Finansijskim planom za 2023. godinu. Prihodi od doprinosa su ostvarili učešće od 79 odsto, dok transferi iz budžeta čine 19,9 procenata. Ostvareni prihodi i primanja viši su od izvršenih rashoda i izdataka za 1,2 milijarde dinara.

– Isplata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vršena je redovno, penzije i naknade korisnika od isplate za januar 2023. godine uvećane su za 12,1 odsto i dodatno od isplate za oktobar 2023. godine za 5,5 odsto, a svim korisnicima je u novembru isplaćena jednokratna novčana pomoć u visini od 20.000 dinara – podsetio je dr Aleksandar Milošević. On je naveo da je tokom 2023. godine Fondu podneto više od 2,5 miliona različitih zahteva, kao i da je tokom prošle godine za kalendarsku 2022. godinu iz preuzetih pojedinačnih poreskih prijava elektronski generisano više od tri miliona prijava e-M4.

Prezentujući Izveštaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, direktorka Sektora za finansijske poslove, Bojana Popović, navela je da je prvobitnim Finansijskim planom Fonda za 2023. godinu ukupan budžet utvrđen u iznosu od 899,5 milijardi dinara i obezbeđena su sva sredstva za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičkog fonda PIO. Planirano je redovno usklađivanje penzija od 12,1 odsto od isplate za januar 2023. godine. Za korisnike čija visina penzije iznosi do 48.927,15 dinara nakon usklađivanja visine penzije obezbeđena su sredstva i isplaćivan je i novčani iznos kao uvećanje uz penziju.

– Prvim rebalansom Finansijskog plana, koji je usvojen krajem avgusta 2023. godine, obezbeđena su sredstva za dodatno usklađivanje penzija i naknada u visini od 5,5 odsto od isplate prava za oktobar, a ukupan budžet Fonda povećan je na 911,4 milijarde dinara. Korisnicima su za 2023. godinu primanja uvećana ukupno za 18,3 procenta, a novčani iznos kao uvećanje uz penziju se od oktobarske isplate isplaćivao korisnicima čija visina penzije iznosi do 51.618,14 dinara – navela je Bojana Popović.

Fond PIO

Foto: Shutterstock

 

Drugim rebalansom Finansijskog plana obezbeđena su sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima u visini od 20.000 dinara počev od 30. novembra 2023, kao i sredstva za realizaciju velikog projekta koji je otpočeo prethodne godine – Penzionerska kartica nove generacije.

– Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 944,3 milijarde dinara. Prihodi od doprinosa su, i nakon usvojenog rebalansa, bili viši od planiranog. U odnosu na 2022. godinu, ostvareni doprinosi su viši za 10,3 odsto, odnosno 68,8 milijardi dinara, što je značajan rast imajući u vidu da je stopa doprinosa za PIO od 1. januara 2023. godine smanjena sa 25 na 24 procenta. Učešće transfera iz budžeta u finansiranju Fonda smanjeno je sa prvobitno planiranih 20,6 na 19,9 odsto. Kada bi se izuzela razlika koja je nadoknađena za isplatu jednokratne pomoći korisnicima, transferi iz budžeta bi spali na 13,5 procenata – objasnila je Bojana Popović.

Ukupni rashodi i izdaci Fonda u 2023. godini izvršeni su u iznosu od 943,1 milijardu dinara. Od toga je za prava iz PIO utrošeno 917,9 milijardi dinara, a u odnosu na 2022. ovi rashodi su viši za 20,4 odsto. U 2023. godini ostvareni prihodi i primanja viši su od izvršenih rashoda i izdataka za 1,2 milijarde dinara.

– Rezultat poslovanja Fonda u 2023. godini dao je mogućnost da se penzije našim korisnicima usklade po formuli koja je najpovoljnija za njih – zaključila je Bojana Popović.

(Penzionisani.rs)

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading