banka
Foto: Shutterstock/Shutterstock

Da li je ovakva praksa dozvoljena - pokušali smo da saznamo u Narodnoj banci Srbije, ali i od poreskih savetnika. Odgovor je - banke na to imaju pravo, ali blokiranje računa bez upozorenja nije primer dobre poslovne prakse.

Poslovanje banaka u Srbiji, naime, regulisano je, između ostalog i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U skladu sa odredbama ovog zakona, banke su obavezne da utvrde i provere identitet stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava prikupljanjem podataka kao što su ime, prezime, datum i mesto rođenja, te prebivalište ili boravište stvarnog vlasnika stranke. Stvarni vlasnik stranke definisan je kao fizičko lice koje posredno ili neposredno ima u svojini ili kontroliše stranku.

DA LI BANKA SME DA VAM BLOKIRA RAČUN BEZ UPOZORENJA: Obavezno proverite jednu važnu stvar!

 

 

 

Iz Narodne banke Srbije objašnjavaju da banke ove podatke utvrđuju prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, kao i tokom njegovog trajanja, uvidom u original ili overenu kopiju dokumentacije iz registra koji vodi nadležni organ države sedišta stranke, koja ne sme biti starija od šest meseci. Podaci se mogu pribaviti i neposrednim uvidom u zvanični javni registar. Takođe, banka može pribaviti kopiju ličnog dokumenta stvarnog vlasnika stranke.

S obzirom na zakonske odredbe, dodaju iz NBS, lični dokument je važeća isprava sa fotografijom koju izdaje nadležni državni organ. Banke, u skladu sa procenjenim rizikom i unutrašnjim aktima, utvrđuju učestalost provere važenja ličnih dokumenata stvarnog vlasnika stranke. Prikupljeni podaci o stranci, uključujući datum izdavanja i prestanka važenja ličnog dokumenta, unose se u informacione sisteme banaka, koji obaveštavaju o datumu prestanka važenja dokumenata.

DA LI BANKA SME DA VAM BLOKIRA RAČUN BEZ UPOZORENJA: Obavezno proverite jednu važnu stvar!

 

 

 

Banke tada, kako ističu iz NBS, najčešće obaveštavaju stranku i zahtevaju dostavljanje važećeg ličnog dokumenta.

- U slučaju nedostavljanja traženih podataka, banke mogu interno blokirati račune do dostavljanja istih. Ako nisu u mogućnosti da izvrše propisane radnje i mere, banke su dužne da raskinu poslovni odnos sa strankom - navodi Narodna banka Srbije.

Prema rečima Aleksandra Vasića, člana UO Udruženja poreskih savetnika Srbije, poslovni odnos između banke i klijenta je stvar ugovaranja, a klijenti su obavezni da poštuju pravila koja banka predvidi.

- Banke, kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca, moraju prilagoditi svoje procedure i pravila. Identifikovanje osnivača ili zakonskih zastupnika je obaveza klijenata - navodi naš sagovornik.

novac

Foto: Shutterstock

 

 

Vasić napominje da se retko dešava da banka blokira račun bez prethodnog upozorenja. Banke obično kontaktiraju klijenta i obaveštavaju ga o potrebi ažuriranja podataka.

- Iz mog iskustva, ne dešava se često da banka blokira račun bez prethodnog upozorenja. Po pravilu, banka pozove klijenta, obavesti ga o saznanju da je promenjena lična karta i da je potrebno ažurirati podatke. Bankama je u interesu da imaju dobar odnos sa klijentima, pa ne vidim razlog da banka preduzme bilo koji korak koji bi naštetio odnosima sa klijentom. Nije nemoguće da se i to desi, jer i banke se suočavaju sa nedostatkom kadrova, pa su mogući propusti - kaže Vasić.

DA LI BANKA SME DA VAM BLOKIRA RAČUN BEZ UPOZORENJA: Obavezno proverite jednu važnu stvar!

Foto: Shutterstock

 

 

Klijent, dodaje, može promeniti banku, ali ga i u drugoj banci čekaju ista pravila. Osim banke, o promeni lične karte, direktor treba da obavesti i računovođu.

- Ako direkor firme promeni ličnu kartu o tome treba da obavesti i računovođu, ako je vođenje poslovnog knjigovodstva povereno pružaocu računovodstvenih usluga, jer su i oni obveznici promene Zakona o sprečavanju pranja novca, pa kao i banke imaju određene obaveze koje im je nametnuo Zakon - zaključuje Vasić, piše eKapija.

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading