SJAJNE VESTI IZ NBS: Kamate zadržane na istom nivou
Foto: privatna arhiva

Odluku Izvršnog odbora o zadržavanju referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou osmi mesec zaredom pre svega su opredelili opadajući, ali i dalje povišeni globalni inflatorni pritisci i aktuelna srednjoročna projekcija inflacije, prema kojoj se povratak inflacije u granice cilja Narodne banke Srbije očekuje sredinom ove godine. Prilikom donošenja odluke uvažena je i činjenica da su u prethodnom periodu povećane referentna kamatna stopa i stope obavezne rezerve i da će efekti ovih mera nastaviti da se prenose na inflaciju i u narednom periodu.

Prenošenje dosadašnjeg pooštravanja monetarne politike na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje, kao i pad inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu dana unapred ukazuju na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike.

Prilikom donošenja odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da globalna inflacija nastavlja da usporava i da se približava pretpandemijskim nivoima, usled slabljenja troškovnih pritisaka, popuštanja zastoja u lancima snabdevanja i efekata prethodnog zaoštravanja monetarnih uslova centralnih banaka.

Iako su, pod uticajem geopolitičkih tenzija i problema u transportu robe Crvenim morem, povećane cene transporta i drugi logistički troškovi, za sada nije bilo većeg uticaja na svetske cene nafte, drugih energenata i primarnih proizvoda, kao ni na inflaciju naših najvažnijih trgovinskih partnera, delom i zbog niže globalne tražnje. Ipak, prema oceni Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, zbog izraženih geopolitičkih tenzija neophodna je opreznost prilikom donošenja odluka monetarne politike.

Pored toga, dalja globalna fragmentacija može prouzrokovati znatne gubitke u svetskoj proizvodnji, uključujući i negativne efekte na naše glavne trgovinske partnere. U takvim uslovima, smanjuju se i očekivanja da bi vodeće centralne banke, Sistem federalnih rezervi i Evropska centralna banka, mogle i pre sredine godine da započnu sa ublažavanjem monetarne politike.

Inflacija u Srbiji je i početkom ove godine nastavila da se kreće opadajućom putanjom i, u skladu s procenama iz februarske srednjoročne projekcije Narodne banke Srbije, u januaru je iznosila 6,4 odsto. Daljem usporavanju inflacije doprineli su slabljenje troškovnih pritisaka i visoka baza kod cena hrane, kao i efekti prethodnog zaoštravanja monetarnih uslova, koji su uticali i na snižavanje bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta), na 5,9 procenata međugodišnje u januaru.

U narednom periodu Izvršni odbor očekuje dalje smanjenje inflacije, njen povratak u granice cilja sredinom ove godine, a zatim približavanje centralnoj vrednosti cilja krajem ove godine i kretanje oko tog nivoa u srednjem roku.

Tome će doprineti efekti prethodnog zaoštravanja monetarnih uslova, usporavanje uvozne inflacije, još uvek niska eksterna tražnja, kao i očekivani dalji pad inflacionih očekivanja.

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading