JEDINI NAČIN DA IZBEGNETE KAMATE Poreska uprava objavila kalendar rokova za plaćanje u maju, ovo su bitni datumi
Alo

Odmah nakon praznika, tačnije 3. maja, poslednji je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava.

Porez se za ove obaveze plaća samooporezivanjem za prvi kvartal 2023. godine.

Takođe, 3. maj je datum do kada je neophodno platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za mart 2023. godine. Sledeći datum koji bi obveznici trebalo da zapamte je petak, 5. maj, do kada se Poreskoj upravi moraju dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Za ovo obaveštenje se koristi obrazac OZU.

Poslodavci imaju obavezu da do istog dana predaju izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplaćenim sredstvima. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI. Na obrascu PP-PPNO do 10. maja podnose se poreske prijave i plaća porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Do istog datuma podnosi se poreska prijava i plaća PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Poreska prijava za porez na dodatu vrednost prijavljuje se na obrascu PP PDV. Najvažniji datum za većinu poreskih obveznika je 15. maj do kada je neophodno podneti poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu.

Svi koji se bave samostalnom delatnošću moraju da plate akontaciju poreza i doprinosa na prihode. Svoje poreske obaveze treba da namire i sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri.

Samostalni umetnici i poljoprivrednici do 15. maja moraju da plate doprinosa za drugi kvartal 2023. godine, kako im se ne bi pripisivala zatezna kamata. Iz Poreske uprave u svom mesečnom kalendaru najavljuju isti datum kao poslednji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Do ponedeljka, 15. maja, potebno je izmiriti i nekoliko poreskih obaveza koje se tiču Poreza na dodatu vrednost.

Prva je podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec na obrascu PP PDV, dok se obrazac PID PDV 1 za april mesec podnsoi samou slučaju ako je u aprilu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Do kraja meseca, tačnije 31. maja, ostavljen je rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za april 2023. godine, kao i za plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading