kredit banka
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Većina banaka odobrava minuse po tekućem računu „po automatizmu“, nakon prve primljene mesečne zarade. Neke naplaćuju jednokratnu naknadu za odobrenje dozvoljenog prekoračenja, tako da je potrebno obratiti pažnju i na cenu ove usluge, ukoliko je banka primenjuje.

Prema regulativi Narodne banke Srbije, dozvoljeni minus se odobrava u vremenskom periodu od maksimalno 12 meseci. Nakon isteka odobrenog minusa u tom vremenskom periodu, klijent banke je dužan da obezbedi pozitivan saldo na računu bar jedan dan, kako bi ostvario pravo na obnovu ovog vida kreditiranja u istom vremenskom periodu.

Koliko košta korišćenje minusa po tekućem računu?

Minus po tekućem računu je najskuplji vid kreditiranja građana, te je neophodno da ukoliko ga koristite, činite to sa velikom opreznošću i sa dobrim poznavanjem troškova ovakvog načina kreditiranja. Prvo pitanje koje treba postaviti službenicima banke je da li se plaća naknada za odobravanje dozvoljenog minusa? Ova naknada se kreće do nekoliko stotina dinara u nekim bankama, dok je u većini banaka ovakva naknada ne naplaćuje.

Detaljno se raspitajte u svojoj banci o efektivnoj kamatnoj stopi na korišćenje minusa po tekućem računu i ne ustručavajte se da promenite banku ukoliko je efektivna kamatna stopa za korišćenje minusa niža u drugim bankama. Imajte u vidu da se kamata na korišćeni dozvoljeni minus obračunava na dnevnom nivou i da vam je u interesu da što kraće koristite minus. Svaki svoj prihod koristite za pokrivanje iskorišćenog dozvoljenog minusa, jer ćete značajno smanjiti troškove kamate.

Šta nikad ne treb raditi

Trudite se da nikada ne koristite maksimalno odobreni iznos dozvoljenog minusa.Vrlo lako se može desiti da pri mesečnom obračunu kamate nemate dovoljno sredstava da bar delimično pokrijete iskorišćeni minus. U tom slučaju ulazite u takozvani „nedozvoljeni minus“, koji sa sobom vuče efektivne kamatne stope i preko 100 procenata na godišnjem nivou. Ukoliko uđete u zonu nedozvoljenog minusa, može se desiti da vam banka u trenutku kada treba obnoviti pravo na dozvoljeni minus, isti ne odobri.

U tom smislu, vrlo je koristan u slučajevima kada kasni isplata zarade, kod vanrednih troškova koji se moraju odmah platiti i sl. Vrlo je bitno da obratite pažnju i na sledeće: često će Vam službenici banke reći ili ekran bankomata prikazati „raspoloživo stanje na računu“. Ovo stanje predstavlja zbir vašeg pozitivnog stanja na računu i dozvoljenog minusa. Zbog toga vodite računa da ne uđete u dozvoljeni minus misleći da samo trošite pozitivan saldo vašeg računa.

I nikako ne zaboravite: kada god ste u mogućnosti, svojim prihodima podmirite delimično ili u potpunosti iskorišćeni dozvoljeni minus, kako biste plaćali što nižu kamatu za korišćenje istog. Kamata se obračunava dnevno.

Alo/Informer

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading