Firme
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Firme su bile u obavezi da do 11. marta podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih za februar, kao i porez na dodatu vrednost (PDV) za februar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Sada je stiglo važno obaveštenje za sledeću obavezu koja mora da se izmiri.

Petak, 15. mart je datum, kada ističe rok za najveći broj obaveza pa je do tada neophodno platiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za februar, doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za februar, podneti poresku prijavu i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače za februar.

Istog datuma ističe i rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za februar, podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu, plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za februar.

Do 15. marta je neophodno platiti akcize za drugu polovinu februara, podneti poresku prijavu za obračun akcize za prethodni mesec, kao i prijavu o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju za februar i platiti akcize.

29. marta ističe rok za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu marta.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading