ADVOKATI DALI ULTIMATUM INSTITUCIJAMA U BiH: Rok ističe 1. avgusta
Foto: Shutterstock

To su napisale Advokatska komora Republike Srpske i Advokatska komora FBiH, u zajedničkom dopisu koji je upućen Sudu BiH, Visokom sudskom i tužilačkom savetu (VSTS) BiH, Ministarstvu finansija BiH i Ministarstvu pravde BiH, a povodom isplata nagrada i naknada troškova branilaca po službenoj dužnosti pred Sudom BiH i Tužilaštvom BiH.

"Imajući u vidu opštepoznatu činjenicu da advokatima koji pred Sudom i Tužilaštvom BiH postupaju po službenoj dužnosti nisu isplaćene nagrade za zastupanje i naknade troškova od decembra 2023. godine, kao i činjenicu da nije usvojen budžet institucija BiH i da je na snazi privremeno finansiranje, kao i to da su se advokatske komore RS i FBiH već obraćale nadležnim institucijama ovim povodom, smatramo da je nužno da se navedeni problem što pre reši", navode u dopisu.

Kako ističu, s obzirom na to da privremeno finansiranje podrazumeva finansiranje na nivou prethodne godine, sasvim je jasno da su advokati isključeni i iz ove stavke.

"Naime, Sud BiH je mesecima prolongirao dostavljanje naloga za plaćanje koji su izrađeni u januaru i februaru 2024. godine, a koji su advokatima dostavijeni tek u junu 2024. godine, očigledno stvarajući privid da ne postoje obaveze prema advokatima, a budžetska stavka za finansiranje odbrana po službenoj dužnosti je očigledno izmenjena i sredstva preusmerena na finansiranje povećanja plata sudija i ostalih zapostenih u Sudu BiH, što je nedopustivo. Naime, ovo nije prvi put da budžet BiH nije usvojen na početku godine, ali je prvi put da su advokati u potpunosti isključeni iz finansiranja", navele su advokatske komore.

Kako ističu, s obzirom na navedeno, kao i činjenicu da advokati nisu dužni lično predujmljivati troškove, kao i to da je advokatima nužno omogućiti da svoje veme preusmere na predmete u kojima primaju naknade, kao prelazno rešenje predlažu da se pred Sudom BiH u svim predmetima u kojima postupaju branioci po stužbenoj dužnosti u narednom periodu zakazuje najviše jedno račiste mesečno, a u pritvorskim predmetima najviše dva ročišta mesečno.

 "Ukoliko Sud BiH ne prihvati ovo prelazno rešenje, skupštine advokatskih komora će doneti odluku da se odmah obustavi rad u svim predmetima u kojima postupaju branioci po službenoj dužnosti", dodaje se u dopisu.

Bonus video:

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading