andrej milović
Foto: Printscreen/YouTube/Skupština Crne Gore

Milović je juče ponovio da nije potrebno dodatno pojašanjavati zašto sveštenik koji ima tri pravosnažne presude ne može da dobije pozitivno mišljenje Ministarstva pravde za pomilovanje.

Međutim, kako nezvanično saznajemo, predsednik Crne Gore Jakov Milatović nije tražio od Milovića dozvolu za pomilovanje, već rehabilitaciju tog lica koje Milović uporno spominje i predstavlja sveštenikom, iako to lice u momentu dela za koje se tereti nije bio svešteno lice. Naime, kako saznajemo, on ni danas nije sveštenik, već monah. 

Kabinetu predsednika države je od strane tog lica u redovnom postupku je stigao zahtev za rehabilitaciju koji je on prosledio Miloviću.

To je jedna u nizu Milovićevih obmana, a druga je njegovo uporno korišćenje termina sveštenik kada govori o licu koje je predmet sporenja sa Milatovićem.

Dakle osim pogrešne kvalifikacije Milatovićevog zahteva, došlo je i do pogrešne interpretacije samog događaja.

Šta znači rehabilitacija?

Rehabilitacija lica pravosnažno osuđenog u krivičnom postupku znači da se, pod zakonom propisanim uslovima, u određenom trenutku to lice ponovo smatra neosuđivanim, njegova osuda se briše iz svih evidencija, i prestaju sve pravne posledice te osude.

I Kabinet predsednika države se juče oglasio i kazao da Milović obmanjuje javnost.

Milatović: Milović obmanuo javnost, nisam tražio da „revidira odluku“

Ministar pravde Andrej Milović obmanuo javnost tvrdeći da je, navodno, predsednik Crne Gore Jakov Milatović od njega tražio da „revidira odluku“, tj. negativno mišljenje po molbi za pomilovanje sveštenika „koji je činio krivična dela“, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Crne Gore.

„U konkretnom slučaju, obraćanje Ministarstvu pravde od strane Službe predsednika bilo je i sadržinski i suštinski usmereno na razjašnjenje spornih činjenica koje su dostavljene u predlogu Ministarstva pravde, a ne na promenu mišljenja ministra – jer ona i nije potrebna da bi predsednik doneo odluku“, naveli su iz Milatovićevog kabineta.

Napomenuli su da, shodno Ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, „predsednik Crne Gore ima diskreciono ovlašćenje u pogledu odlučivanja o molbama za pomilovanje, te da je mišljenje ministra pravde, u tom pogledu, pravno neobavezujuće.“

„Razmatrajući dostavljene spise predmeta, ovlašćeni službenik Službe Predsednika uočio je da predlog Ministarstva pravde ne sadrži određene podatke koji su obavezni deo sadržine predloga, u skladu sa članom 13 Zakona o pomilovanju. S tim u vezi, službenim putem, aktom broj 021/23-1705/2-03, od Ministarstva pravde traženo je da se činjenično razjasni ova pravna situacija, bez bilo kakvog zahteva koji se tiče promene stava ministra pravde o tome da li ili ne treba dati pomilovanje“, piše u saopštenju Milatovićevog kabineta, pa na kraju dodaje:

„Sve prethodno navedeno lako je utvrditi na osnovu uvida u dokumentaciju u konkretnom predmetu. Imajući u vidu da je sam predmet sadržao nedostatke koji do danas nisu uklonjeni, on nije ni bio predmet odlučivanja predsednika Milatovića“, zaključuje se u saopštenju.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading