STIGAO ODGOVOR IZ MINISTARSTVA FINANSIJA Poreska uprava svojim saopštenjem raskrinkala manipulacije Nove S i N1
Alo/Dejan Briza

 

Portal N1 koji je pod uređivačkom kontrolom Dragana Đilasa objavio je članak pod naslovom Nova.rs: Poreska traži od turističkih agencija podatke platežnih klijenata.

- Poreska uprava Srbije tražila je od turističkih agencija da dostave lične podatke klijenata koji su u toku jedne godine na aranžmane potrošili više od 5.000 evra. Kako tvrde u Udruženju turističkih agencija i turističkih radnika Srbije (TAS), ovaj zahtev je direktno u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti - stoji u članku pomenutih sajtova.

Printscreen

 

Na ove tvrdnje je stigao odgovor iz ministarstva finansija.

- Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (Sl. glasnik RS“, br. 18/2020. i 18/2021 – u daljem tekstu: Zakon) koji je u primeni od 12.03.2021. godine, uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje  imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine za koju fizičko lice ne može da dokaže da je stečeno na zakonit način, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona.

Odredbama člana 13. Zakona, definisano je da Poreska uprava utvrđuje uvećanje imovine u prethodnom postupku na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica i upoređuje ih sa prijavljenim prihodima u određenom periodu. Ukoliko se u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri kalendarske godine kod fizičkog lica postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, Poreska uprava pokreće postupak kontrole.

Poreska uprava može pribaviti podatke i iz svih vrsta evidencija i podataka koje vode, odnosno poseduju nadležni organi i druga lica o nepokretnim i pokretnim stvarima, privrednim subjektima, finansijskim instrumentima, štednim ulozima i računima kod poslovnih banaka, kao i drugih evidencija i podatka iz kojih se može utvrditi imovina fizičkog lica, uključujući i podatke o izdacima za privatne potrebe fizičkog lica.

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona, Vlada je donela Uredbu o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica.

Svi državni organi i organizacije, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, imaoci javnih ovlašćenja, fizička i pravna lica dužni su, da na zahtev Poreske uprave, dostave podatke kojima raspolažu u roku koji ona odredi i da pruže podršku zaposlenima u Poreskoj upravi u postupku propisanom ovim zakonom. U skladu sa članom 7. Zakona, definisana je obaveza dostavljanja podataka Poreskoj upravi.

U postupcima utvrđivanja porekla imovine koje vodi, Poreska uprava  u potpunosti postupa u skladu sa primenom odredbi Zakona o zaštiti podataka ličnosti („Sl.glasnik RS“, broj 87/2018) - odgovor je Ministarstvo finansija.
 

 

Komentari (0)

Loading