Pijaca
Alo / Jošida Masanori
Pijaca

Alo / Jošida Masanori

Pijaca, Foto: Alo / Jošida Masanori

Rezultati ispitivanja hemijskog sastava 11 vrsta povrća i šampinjona sa tri beogradske pijace - organske hrane na Novom Beogradu i dve zelene tržnice, pokazuju da je kvalitet analiziranih namirnica dobar. Od toksičnih elemenata detektovani su samo olovo i kadmijum, i to u dozvoljenim granicama. Iako mnogi potrošači očekuju da su organski gajeni proizvodi boljeg sastava od paprika, karfiola ili brokolija koji nisu proizvedeni na taj način, ispitivanje je pokazalo da to nije tačno.

Jelena Popović Đorđević, profesorka na Institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta koji je uradio ispitivanje, objašnjava da je analiziran 21 esencijalni, toksični i potencijalno toksični element u uzorcima 12 namirnica sa tri pijace.

- Najvažnije je da većina toksičnih elemenata uopšte nije detektovana u povrću i šampinjonima, a prisustvo olova i kadmijuma bilo je ispod nivoa maksimalno dozvoljenih koncentracija prema pravilniku koji važi u našoj zemlji - kaže Jelena Popović Đorđević.

Šampinjoni za peticu

Jelena Popović Đorđević ističe da su ispitivani šampinjoni bili u odličnom stanju, što je dobar rezultat. - Moje iznenađenju su bile pečurke u kojima, za razliku od povrća, nije detektovan nijedan toksični element - objašnjava profesorka. - Gljive su poznate po tome da mogu da akumuliraju teške metale iz zemljišta i zato služe kao bioindikator zagađenja.

U pasulju najviše kalijuma

Uzorci pasulja tetovca uzeti sa dve klasične zelene pijace imali su najveći sadržaj kalcijuma, kalijuma i fosfora - kaže Jelena Popović Đorđević. - To nije novina, pasulj je poznat po visokim koncentracijama ovih minerala, koji su veoma značajni za funkcionisanje organizma.

- Kadmijuma je bilo u suvoj crvenoj paprici, a olova u nekoliko uzoraka brokolija i jednom šargarepe i kelerabe.

Profesorka naglašava da su brokoli i keleraba vrste povrća koje spadaju u kupusnice, za koje pojedina istraživanja pokazuju da su sklonije akumulaciji teških metala. Toksične elemente, navodi profesorka, biljka može da usvaja iz zemljišta, vazduha, zagađene vode kojom se zaliva povrće i putem neadekvatne upotrebe pesticida ili preko veštačkih đubriva. Opasnost je vrlo redukovana ukoliko se sredstva za prihranu i zaštitu biljaka pravilno primenjuju.

- Rezultati ovog istraživanja pokazali su da se proizvodi sa organske pijace nisu mnogo razlikovali po ispitivanim parametrima, osim što su imali više kalijuma - kaže profesorka Popović Đorđević. - Ta analiza ukazuje na to da povrće gajeno na organski način nije boljeg kvaliteta u pogledu nutritivno značajnih elemenata od onih dobijenih konvencionalnom proizvodnjom.

Ispitivan je sastav brokolija, kelerabe, kupusa, krompira, crnog luka, prokelja, šargarepe, cvekle, karfiola, crvene suve paprike, pasulja tetovca i šampinjona.

- Analize smo radili u naučne svrhe, da ispitamo kvalitet tih namirnica, ali trebalo bi da se ovakve analize obavljaju kontinuirano da bi rezultati bili sveobuhvatniji - ističe Jelena Popović Đorđević. - Ovo istraživanje daje neki preliminarni uvid u stanje.

Naša saogovornica dodaje da tokom istraživanja nisu mogli sa sigurnošću da utvrde odakle roba dolazi, jer nema papira koji to garantuje. Tako, osim reči prodavca, odnosno nakupca, nema druge garancije gde je voće i povrće gajeno.