evropska unija
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Promene su podeljene u tri glavne celine: Šengenski zakonik o granicama, Ulaz-izlaz sistem (EES) i sistem ETIAS čija je glavna karakteristika uvođenje tzv. instant viza.

Šengenski zakonik o granicama

Brisel je odobrio novi Zakon o šengenskim granicama, a u pitanju je pravilnik koji se bavi upravljanjem unutrašnjim i spoljnim granicama, kao i pravilima kojima se reguliše granična kontrola osoba koje prelaze spoljne granice EU.

Uredbom se uvodi mogućnost usvajanja mera širom EU koje ograničavaju pristup državljanima trećih zemalja u slučaju vanredne situacije velikih razmera u javnom zdravstvu.

Kako se dodaje, ova reforma je ključna u tome da se šengenski prostor učini otpornijim na sadašnje i buduće krize na spoljnim granicama. Ona osigurava i da ljudi koji žive i putuju u EU mogu da u potpunosti uživaju u prednostima putovanja bez granica.

Kako se pojašnjava, u slučaju velike vanredne situacije u javnom zdravstvu, nova pravila daju mogućnost da se, nakon odluke Saveta EU, uvedu usklađena privremena ograničenja putovanja na spoljnoj granici EU.

Pored ograničenja putovanja, građanima koji dolaze iz zemalja van EU može se nametnuti testiranje, karantin, samoizolacija i druge zdravstvene mere.

Uredba će stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU.

Sistem EES

Sa ciljem da prilikom prelaska granice ukine pečatiranje pasoša, ali pre svega omogući veća kontrolu putnika koji dolaze iz trećih zemalja, EES je zamišljen kao određena “kontrolna zona” na svim spoljnim granicama Šengen zone.

Građani Srbije bi krajem godine, baš kao i stanovnici još oko 60 zemalja širom sveta, mogli da imaju nove uslove za putovanje u zemlje Evropske unije.

Kako će to izgledati?

Putnik će prilaziti automatizovanom punktu gde će skenirati otiske prstiju, putni dokument (pasoš), a biće i fotografisan.

Sistem koji će zameniti pečat u pasošu, koristiće lične podatke putnika za izgradnju biometrijskog profila za sve građane trećih zemalja koji ulaze u EU.

Službenik na granici će proveriti podatke u sistemu nakon čega će propustiti putnika ili će mu odbiti pristuo zemljama Šengena ukoliko za to postoji opravdan razlog.

Glavni cilj je da se ukine pečatiranje pasoša, centralizuje sistem unutar zemalja članica EU, ali i poveća bezbednost granica.

Jedan od osnovnih zadataka sistema EES biće i da kontroliše pravilo “90 unutar 180 dana” koji se odnosi na dozvoljenu dužinu boravka u zemljama Šengen zone.

EES je trebalo da stupi na snagu u maju ove godine, ali je to odloženo za oktobar, delimično i zbog Olimpijskih igara u Parizu.

Sistem ETIAS - Instant vize

ETIAS predstavlja Evropski sistem putnih informacija i autorizacije čiji je cilj unapređenjenje bezbednosti zemalja članica EU unutar zone Šengena. Sistem će funkcionisati tako što će se beležiti podaci putnika koji putuju bez pasoša Evropske unije.

To će u praksi značiti da ukoliko neko od građana Srbije, na primer, bude želeo da putuje u neku od zemalja članica Evropske unije od polovine sledeće godine, moraće unapred da registruje svoju posetu i da za to plati sedam evra. To nije viza, već sistem za posetioce iz zemalja kojima nisu potrebne vize za ulazak u Evropu. Onima kojima su trenutno potrebne vize za ulazak, i dalje će morati da apliciraju za njih.

Putnici će morati da zatraže dozvolu za ulazak u EU pre putovanja putem onlajn prijave.

Prijave bi trebalo da budu obrađene u roku od nekoliko minuta, a najkasnije za 96 sati.

Nova pravila će se odnositi na putovanja u sve zemlje Evropske unije, samim tim u države gde najviše putuju naši sugrađani: Grčku, Hrvatsku, Mađarsku, Austriju, Italiju, Sloveniju, Nemačku, Španiju, kao i u Bugarsku i Rumuniju.

Novi propisi važe, osim Srbije, i za Argentinu, Brazil, Kanadu, Japan, Meksiko, Novi Zeland, Ukrajinu, UAE i SAD.

Kome će morati da se plati i koliko?

Državljani šezdesetak zemalja koje nisu članice EU, a kojima trenutno nije potrebna viza za ulazak u EU, moraće da se registruju prilikom putovanja u te države.

Među njima je i Srbija.

Koštaće sedam evra i pokrivaće višestruke ulaske tokom tri godine, ili do isteka pasoša.

Onima kojima je trenutno potrebna viza za ulazak u EU, s druge strane, i dalje će biti u obavezi da apliciraju za nju.

Stanovnici EU su izuzeti, bez obzira na nacionalnost.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading