TDM Aqua Unique magnetni tretman vode
Foto: Alo/TDM

TDM je generalni zastupnik danskog proizvođača Aqua Unique za uređaj za magnetni tretman vode.

Šta je magnetni tretman vode?

Aqua Unique magnetni tretman vode predstavlja prirodan i ekološki bezbedan metod koji funkcioniše bez upotrebe hemikalija ili aditiva koji mogu biti štetni po zdravlje i okolinu. Tradicionalno, problemi sa kalcifikacijom obično se rešavaju putem mikrofiltracije ili dodavanjem hemikalija koje uklanjaju kamenac iz vode. Međutim, u Danskoj je ovo zabranjeno za vodu namenjenu za piće i domaćinstva iz zdravstvenih razloga.

TDM Aqua Unique magnetni tretman vode

TDM

 

 

Aqua Unique magnetni tretman vode ne utiče na ukus, boju ili miris vode, niti uklanja kalcijum ili druge važne minerale iz vode. Tokom prolaska kroz Aqua Unique uređaj, snažno magnetno polje deluje na ravnotežu jona u molekulu vode.

Rezultat dejstva je vezivanje kalcijuma i minerala iz vode, na prirodan način, u stabilnu molekularnu strukturu koja ostaje vezana u vodi tako da ne dolazi do dekalcifikacije u cevovodima. Na ovaj način se mogu postići velike uštede energije u radu i pri održavanju.

Mrlje od kamenca na podu i pločicama

Kada voda isparava javljaju se mrlje poreklom od kalcijuma i minerala iz vode. Aqua Unique magnetni tretman vode umanjuje mrlje od kamenca i pravi ih poroznim i lakim za uklanjanje, tako da se preporučuje
čišćenje ovih površina grubom krpom ili sunđerom jednom do dva puta nedeljno.

Razlog što se kalcifikacija mora ukloniti što pre je što kiseonik iz vazduha absorbuje veliki deo energije koji je Aqua Unique magnetni tretman vode predao vodi. Meki i porozni kamenac postepeno postaje tvrd i ukoliko se

dozvoli da ostane dovoljno dugo, postaje tvrd kao mermer. Iz tog razloga armaturu i česmu treba obrisati posle upotrebe. Ovo se odnosi samo na površine sa kojih voda isparava a ne kada je u pitanju zatvoren cevovod koji
je izolvan od kiseonika.

Cevni sistemi, vodovodne slavine i tuševi

U prvih nekoliko meseci nakon instalacije Aqua Unique magnetne jedinice za tretman vode, postojeći kamenac u cevovodima će se postepeno rastvoriti. Stoga, može biti neophodno redovno čišćenje sita česmi i filtera sve dok cevovodi ne ostanu bez kamenca. Na dnu tuševa i perlatora, tokom procesa isparavanja vode, formira se postepeni sloj kamenca. Ovaj sloj će se vremenom stvrdnuti zbog prisustva kiseonika u vazduhu, ukoliko se ne održava redovnim čišćenjem površine grubim krpom, sunđerom ili četkom jednom ili dva puta nedeljno.

S obzirom na to da magnetni tretman deluje na uobičajene protoke vode, a ne na minimalne tokove karakteristične za kapanje i curenje na točećim mestima, važno je održavati sve točeće tačke u ispravnom stanju kako bi se postigao pun efekat tretmana vode.

Veš mašine

Zahvaljujući prethodno pomenutom molekularnom efektu i promenama u vodi, moguće je znatno umanjiti potrošnju sapuna, omekšivača i vode za ispiranje. U područjima sa veoma tvrdom vodom potrošnja se može
redukovati od 10 - 40%. U starim instalacijama treba redovno čistiti sita i spojne filtere sve dok se postojeća kalcifikacija ne rastvori tretmanom.

Mašine za pranje sudova

U mašinama za pranje veša svi protočni delovi su zaštićeni od kalcifikacije. Kamenac ostaje na staklu, porcelanu i rđanje čelika se umanjuje, ali zbog visoke temperature prilikom sušenja i prisustva kiseonika iz vazduha mrlje

od kamenca još uvek se mogu pojaviti. Ukoliko su mrlje kamenca i dalje prisutne biće preporučljivo dodavanje malo soli i ispiranje.

Kafemati - aparat za kafu

Kod aparata za kafu intervali dekalcifikacije se produžavaju, u zavisnosti od modela i tipa aparata za kafu. Kod modela velikog kapaciteta, soli i minerali očvršćavaju na ugrađenim grejačima i smanjuju postignuti efekat
magnetnog tretmana vode.

Električni ketleri i lonci

Isti princip se primenjuje kao i kod kafemata. Obično se kalcifikacija može redukovati dodavanjem malo sveže tretirane vode u električni ketler ili lonac nakon upotrebe. Sloj kamenca će onda biti porozan i lak za uklanjanje
običnim sunđerom.

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading