TDM uređaji
Foto: Alo/TDM

TDM je ovlašćeni distributer kompanije Grundfos i predstavlja vam njihov inovativni uređaj Mixit koji utiče na povećanje energetske efikasnosti nakon ugradnje.

Grundfos Mixit je optimalno rešenje za hidraulične krugove u poslovnim i stambenim zgradama. Ova jedinica, dizajnirana za sisteme grejanja i hlađenja, ima cilj da kontroliše temperaturu vode u sistemu.

Mixit vrši specifična i precizna podešavanja KGH sistema i
njegovo balansiranje. Sa druge strane omogućava pristup praćenju parametara koji ljudi iz Grundfosa zovu svojim Building Connect Free Monitoring rešenjem.

Kako su različiti zahtevi u pogledu temperature grejnog medijuma sve prisutniji na jednom objektu (kombinacije podnog, radijatorskog grejanja, fan-coil uređaja i klima komora), tako je Grundfos Mixit sistem hidrauličkog mešnog kruga idealno rešenje za ovakve objekte. Njegov sistem u sebi sadrži sve elemente mešnog kruga - kontroler za
regulaciju rada sistema, sve neophodne temperaturne senzore i senzore protoka, Field BUS komunikaciju, motorni pogon i ventile. Opredeljujući se za Mixit sistem dobijamo brži izbor, proračun, montažu i puštanje u rad.

Najbolji primer koristi koje se ostvaruju uvođenjem Mixita može se videti kroz analizu rezultata koje su Grundfosovi inženjeri dobili nakon instalacije Mixita u fabrici u Inđiji.

Prilikom proširenja Grundfosove fabrike u Inđiji, Mixit je lako integrisan u postojeći BMS (Building Management System - sistem upravljanja zgradom), omogućavajući potpunu kontrolu nad nekoliko parametara unutar samog sistema Mixit uređaja i Grundfos Magna3 pumpi. Kada započinje novi projekat, kompanija Grundfos uvek stavlja naglasak na jasno definisane ciljeve uštede vode i energije - energetsku efikasnost. Njihov prioritet je kreiranje modela primene sopstvene tehnologije kako bi postigli te ciljeve. Iz tog razloga, osnovni deo KGH sistema nove fabrike trebao je da bude Grundfos Mixit - kompaktna petlja za mešanje koja u kombinaciji sa visokoefikasnim Grundfos pumpama optimizuje energetski učinak uz potpunu kontrolu i nadzor u realnom vremenu.

Bilo je neophodno da se Mixit integriše i da nesmetano komunicira sa postojećim BMS- om fabrike, što su postigli uz pomoć Sauter Vision Center-a (SVC). Ugrađeno je devet Mixit uređaja različitih veličina: po jedan za podno grejanje i radijatore u kancelarijama kao i dodatnih sedam na klima komorama. U sistem je instalirano 28 pumpi Magna3 i 27 energetski efikasnih cirkulacionih pumpi TPE, od kojih su mnoge imale IE5 motore.

Grundfosovi inženjeri su postigli da se veliki broj podataka bežično prenosi između Magna3 pumpi i Mixit uređaja do BMS-a, što im pružilo jedinstveno rešenje nesmetane komunikacije između pumpi i uređaja sa jednog mesta.

Zahvaljujući ovome mnoštvo podataka prilagođenih korisniku sada su se mogli nadzirati i kontrolisati putem BMS-a kao što su temperatura, protok, funkcije ograničenja protoka i sl, pri čemu su se neki od tih parametara prenosili bežično sa pumpi i bez dodatnih troškova za komunikacione module.

Sada menadžer proizvodnog pogona u fabrici može kontrolisati svaku postavljenu vrednost putem BMS-a kako bi osigurao udobnost za kolege u administrativnim i proizvodnim prostorijama. Mixit sistem se pokazao jednostavnim za implementaciju i pokretanje.

Pomoću funkcije kalendara i vremenskog programiranja dodatno se može kontrolisati, a uz upozoravajuće funkcije mogu se uštedeti sati u održavanju bilo kog objekta.

Danas, Grundfosova fabrika u Inđiji zadovoljava najviše standarde energetske efikasnosti u svom proizvodnom pogonu, zbog čega je dobila LEED Gold sertifikat. Grundfos s ponosom ističe da je instalacija Mixita najviše doprinela dobijanju ovog sertifikata.

Za kraj da pomenemo i neke njihove zanimljivosti:

- Da li ste znali da je u fabrici instalirano jedno od najvećih geotermalnih polja u Srbiji koje se koristi za grejanje i hlađenje fabrike (144 sonde na dubini od 125 m)?!
- Takođe, da li vam je poznato da se u fabrici korišćenjem Biobooster Grundfos sistema sanitarna i druga otpadna voda tretira do nivoa pijaće vode?!
- Fabrika ima i solarnu elektranu sa kapacitetom od oko 1,3 mW sa ciljem proširenja do pokrivanja ukupne potrošnje električne energije.
- Grundfosovci zbog toga sa ponosom ističu da su u poslednjih 5 godina ovakvim akcijama smanjili potrošnju vode za 50% i da će u budućnosti postati potpuno energetski nezavistan sistem.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi
TDM

Komentari (0)

Loading