NOVI SISTEM BODOVANJA ZAVRŠNOG ISPITA Ovo su svi detalji
Alo/Tanjug

Objavljeni su zadaci i rezultati testova, tako da osmaci mogu videti i gde su grešili. Imaju dovoljno vremena da se bolje spreme za zvanično polaganje.

Testovi koje đaci rešavaju na završnom ispitu sastoje se od pitanja i zadataka kojima se ispituju njihova znanja tokom osnovnog školovanja.

Od toga koliko će poena ostvariti na testu znanja zavisi koju će školu upisati.

Računanje broja bodova koji mogu da ostvare je promenjeno iako je 100 poena i dalje maksimalno koliko se može ostvariti.

Tako se sa testova matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti može najviše ostvariti 14 poena, dok je prošle godine to bilo 12.

Iako oba testa ukupno imaju po 20 pitanja, do računice od maksimalnih 14 bodova dolazi se na sledeći način: broj tačnih odgovora množi se sa 0,7 što u konačnom zbiru iznosi 14 poena.

Praktično, to znači, ako učenik na testu znanja matematike ima tačnih 15 pitanja, taj broj se množi sa 0,7 što je 10,5 poena, a  ako na testu znanja maternjeg jezika ima 18 tačnih odgovora, taj broj množi se sa 0,7 što je 12,6 poena.

Prvi put ove godine osmaci kao treći test na maloj maturi, ne polažu kombinovani test, već predmet po izboru.

Oni biraju između polaganja biologije, geografije, hemije, fizike i istorije kao posebnog testa, a maksimalan broj poena koji mogu osvojiti je 12 poena.

Ove godine je ostalo isto računanje bodova koji se nose iz osnovne škole.  Oni se dobijaju tako što se uspeh iz 6, 7. i 8. razreda pojedinačno pomnoži sa 4 i dobijeni brojevi se saberu, a maksimalan broj poena, odnosno poena iz škole je 60.

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu uspeha na maloj maturi, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, kao i rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Redosled za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit, utvrđuje se na osnovu uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, uspeha na prijemnom ispitu i rezultata koje su kandidati postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Važni datumi

Elektronska prijava za prijemni 18- 24. aprila

Prijava neposredno u školama 21. i 24. aprila

Mala matura od 21. juna

Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika 21.06.

Završni ispit - test iz matematike 22.06.

Završni ispit - treći test 23.06.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading