Odluka Saveta za štampu
Alo

"Tekstovima „BRUTALNO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U NOVOM SADU! Deda i tata pokazivali svom detetu ’dizalicu’ i ’rampu’: Bockali je po stomaku!“ i „’DEDA I TATA ME DIRAJU PO GU*I’ Sonja primetila kod svoje čerke (3) neobično ponašanje i saznala kako su je najbliži monstruozno zlostavljali”, objavljenim 12. i 21. juna 2022.godine, portal „Alo.rs“

1.prekršio je tačke 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije po kojoj je novinar dužan da, kad je neophodno, konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav, kao i tačku po kojoj je sa novinarstvom nespojivo obljavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2.prekršio je tačke 3 i 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikaga da proglasi krivim pre izricanja sudske presude, kao i da štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa hendikepom i drugih ugroženih grupa,

3.prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom i da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, odnosno da mora da vodi računa o tome da izvori informacija često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima,

4.prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Na osnovu žalbe dede, Komisija je zakjučila da je neprihvatljivo prenositi optužbe koje iznosi jedan roditelj protiv drugog, bez ikakve ograde i pokušaja da se makar proveri da li se vodi bilo kakav sudski postupak i u kojoj je fazi. Tekst zasnovan isključivo na iskazu majke i njene advokatice, koje iznose veoma ozbiljne optužbe, za koje novinar ne traži i ne nudi nikakve dokaze, niti iskaze druge strane. Na ovaj način je prekršena i odredba Kodeksa koja propisuje obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti. Objavljivanjem fotografije majke i njenog imena, po mišljenju Komisije za žalbe, praktično je otkriven identitet i svih ostalih aktera, navodnih počinilaca, ali i trogodišnjeg deteta", navodi se u odluci.

Komentari (0)

Loading