NJENE MOŠTI ISCELJUJU! PRAVOSLAVNI VERNICI DANAS SLAVE SVETU ALKINU Evo kakav je običaj na današnji dan i šta nikako nemojte raditi
Foto: Printscreen

Kada je počelo Dioklecijanovo gonjenje, neko dostavi Akilinu carskom namesniku Volusijanu, zveropodobnom čoveku. Volusijan naredi najpre da je šibaju, potom da joj usijanu šipku probodu kroz uši i mozak. Do poslednjeg časa devica Akilina slobodno i javno ispovedaše Hrista Gospoda, a kada joj mozak i krv počeše teći iz glave, ona pade kao mrtva.

Namesnik, misleći da je Akilina zaista mrtva, naredi da je iznesu van grada i bace na đubrište, da joj telo psi izjedu. No noću javi joj se anđeo Božji i reče joj: "Ustani, budi zdrava!" I devica ustade, i bi zdrava, i dugo dugo se molila Bogu, moleći ga da joj ne uskrati dovršiti mučenički podvig. "Idi, biće ti, kako moliš!" čuo se glas s neba.

I Akilina pođe u grad.

Kapija gradska sama se pred njom otvori, i ona dođe i uđe, slično duhu, u dvor namesnikov i javi se namesniku pred posteljom njegovom. Namesnik beše obuzet užasom, videći živu devicu, za koju je mislio da je mrtva.

Sutradan, po njegovoj naredbi, dželati su izveli Akilinu, da je poseku mačem. Pred posečenje, devica se na kolenima pomoli Bogu i predade duh svoj. Dželat joj odseče glavu.

Njene mošti iscelile su mnoge bolesnike.

Imala je 12 godina kada je stradala 293. godine.

Komentari (0)

Loading