Predstavljanje monografije  „I krst i petokraka. Ruski grobni kompleksi u Jugoslaviji u 20. veku"
Ruski centar za nauku i kulturu - Ruski dom

Materijalni tragovi povezanosti Srba i Rusa potvrđuju posebnost odnosa naših dvaju naroda. Nezaobilazan deo tog nasleđa su brojni grobni kompleksi Rusa, koji su dali svoje živote za slobodu Srbije i srpskog naroda u mnogobrojnim ratovima, stradalih tokom zarobljeništva i izbeglica, kojima su ovi predeli postali druga domovine, te poslednje zemaljsko prebivalište.

Monografija naučnog saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije, dr Milane Živanović daje opsežnu sliku istorijata ruskih grobnih kompleksa – grobalja, parcela, grobnica, kosturnica, nadgrobnika i spomenika vojnika ruske carske armije poginulih u Prvom svetskom ratu, zatim ruskih emigranata, boraca Crvene armije poginulih tokom Drugog svetskog rata i sovjetskih ratnih veterana stradalih 1964. godine. Predstavljen je i način na koji je od 1914. do 1991. godine čuvano sećanje na preminule i poginule Ruse na teritoriji Jugoslavije i to kroz analizu memorijalne prakse vlasti i politike sećanja.

Ruski grobni kompleksi predstavljaju materijalna svedočanstva učešća Rusa u vojnim operacijama u dva svetska konflikta, prisustva, uloge i uticaja ruske imperije (ili čuvara i nastavljača njenih tradicija – ruske emigracije), odnosno Sovjetskog Saveza na teritoriji Kraljevine i socijalističke Jugoslavije.

Link za pristup: https://zoom.us/j/94784933938?pwd=eWJyZm1MNzlkRTJSbW5jM3cwMm1qdz09%D0%B1%D0%B8%D1%9B%D0%B5&fbclid=IwAR2LW1rJOdOY_SgB9XY0m8ENjw9YCEwOMT5yuolJa-ugr9PMnI1wd5V2IIc#success

Identifikator konferencije: 947 8493 3938
Kod pristupa: 360889

Komentari (0)

Loading