Pored porodilja, pravo na isplatu obeštećenja ima i ova grupa građana
EPA/ Peter Komka

 

Prema pojašnjenju Instrukcije upućene 2. avgusta ove godine, zahtev za izmenu rešenja o naknadama mogu podneti svi korisnici o čijim pravima se odlučivalo od početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, odnosno od 1. jula 2018. godine, saopšteno je iz Ministarstva za brigu o porodici i demogradiju.


Pored porodilja, pravo na isplatu obeštećenja imaju i korisnici koji su rešenja dobili po osnovu prava na naknadu za odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta žena poljoprivrednih osiguranica, kao i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Instrukcija se odnosila na primenu i sprovođenje odluka Ustavnog suda Republike Srbije, objavljenih u maju 2021. godine, a Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom primenjuje se od 1. jula 2021. godine.

TANJUG/ RADE PRELIC

 

U dopuni koju su potpisali ministri Radomir Ratko Dmitrović i ministarka Darija Kisić Tepavčević, navodi se da su nadležna ministarstva imala u vidu probleme prvostepenih organa prilikom utvrđivanja konačnosti i pravosnažnosti pojedinačnih rešenja, kao i činjenicu da je pojedinim korisnicima u međuvremenu protekao rok za podnošenje zahteva, u periodu od objavljivanja Odluka Ustavnog suda do donošenja Instrukcije.

„U cilju racionalnosti i ekonomičnosti postupka, a naročito kao dodatna podrška porodiljama i njihovim porodicama, izuzetno je data mogućnost da zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) u propisanom roku od šest meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda, mogu podneti i korisnici kojima je u skladu sa Instrukcijom protekao rok za podnošenje zahteva, a pravo su ostvarili od početka primene Zakona, odnosno od 1. jula 2018. godine.

To znači da zahtev za izmenu pojedinačnog akta, u propisanom roku od šest meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda, mogu podneti svi korisnici koji su pravo ostvarili, odnosno o čijem zahtevu se odlučivalo, od početka primene Zakona, odnosno od 1.jula 2018“, navodi se, kako je saopšteno, izričito u dopuni Instrukcije.

Komentari (0)

Loading