DA LI ZNATE Kako će te reći "BANCI" ili "BANKI"?
Foto: Pixbay

Nekima je prirodnije da kažu "banki", dok je drugima oblik "banci" logičniji. Ali, postavlja se pitanje ko je u pravu?

Odgovor je I JEDNO I DRUGO.

Oba oblika pisana pravila srpskog jezika prepoznaju kao tačna.

U dativu u lokativu jednine izvršena je glasovna promena sibilarizacija:kad smo reči banka dodali -i, k je prešlo u c.

Primeri:

Moram da proverim račun u banki/banci
Tatjana radi u banki/banci.

BONUS VIDEO:

Komentari (0)

Loading